first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Výstava školních projektů založených na participaci současných mladých umělkyň a umělců Umělci po škole! je logickým vyústěním několikaměsíčního procesu. Učitelky a učitelé výtvarné výchovy ze základních škol Prahy 7, 10 a 22 si při společných workshopech pořádaných platformou Máš umělecké střevo? prostorách Studia DOX pravidelně vyměňovali zkušenosti například na to, jak v hodinách žáky motivovat nebo jaké jim nabízet aktuální podněty k tvorbě. Postupně rozvíjeli společně zvolené téma, jímž se v reakci na dlouhou pandemii stalo téma: Komunikace – vztah a dialog.

Na přípravná setkání byli pozváni také umělci a umělkyně – většinou mladí absolventi pražských uměleckých škol, kteří se následně pustili do práce s dětmi přímo ve školách. Tvůrci z nejrůznějších uměleckých oborů (malba, fotografie, konceptuální tvorba, grafika a ilustrace, intermédia, divadlo) vyučujícím a dětem nabídli svůj pohled, oblast tvorby i médium a společně postupně přicházeli na to, jak téma uchopit právě s jejich specifickou třídní skupinou.

Co se projektem Umělci po škole! prolínalo jako červená nit, byla společná dohoda, že dokonalý výstup – dílo – není jejich cílem. Cílem byl společný zážitek a radost ze společné tvorby. Prezentace prací všech studentů proběhla  3.–12.6.2022 v Centru současného umění DOX.

Participující umělci a umělkyně:

Timur Aloev, Štěpánka Bláhovcová, Olivia Fantúrová, Klaudie Hlavatá, Matouš Hrbek, Eva Jiřička, Olga Krykun, Nikola Rácová, Jakub Růžička, Tereza Sýkorová, Lenka Štěpánková a Václav Wortner

V médiích: 

VÝTVARNÝ HAPPENIG – PŘEDÁVÁNÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ JIŘÍMU KOLÁŘI, květen 2022

UMĚLCI PO ŠKOLE, červen 2022

UMĚLCI UŽ NEJSOU PO ŠKOLE, pro Deník N, 2022