first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Prvním Apendix Art projektem bylo umístění rozměrného objektu Disappearing (Mizení) umělce Krištofa Kintery do prostoru zámku Krásný Dvůr v západních Čechách. Objekt v březnu 2018 nainstaloval sám umělec přímo na zámecké nádvoří. Jde o první pokus o umístění současného uměleckého díla v tomto historickém objektu. Socha Disappearing (Mizení) evokuje podobu zmenšené zasněžené hory či kupy sněhu na ulici. Krištof Kintera tak jednoduchým způsobem transformuje klasickou sochu do objektu, který znázorňuje postupnou změnu skupenství (tajícího sněhu) a navíc vše doplňuje o odkaz na městskou estetiku. V soše se město objevuje v symbolické podobě posypové soli a štěrku, které jsou promíchány se sněhem v ulicích. Právě překážející, šedé hromady sněhu, jež zanechávají jen matnou vzpomínku na pohádkově zasněžené ulice, byly Kinterovi zdrojem inspirace pro toto konkrétní dílo.