first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Ve školním roce 2019/2020 začal na základních školách Prahy 10 celoroční výtvarný projekt s tématem: Jaké město by chtěly děti mít? Společná práce mezi dětmi, vyučujícími a přizvanými umělci a umělkyněmi rozvinulo kreativitu a aktivní občanství dětí v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí.

Průběh projektu bohužel zásadně narušila virová epidemie, která do něj vstoupila v jeho nejdůležitější části. I proto patří velký obdiv dětem a vyučujícím, kteří v projektu vytrvali až do jeho konce, také samozřejmě zapojeným umělcům a umělkyním, kteří se na vzniku dětských projektů podíleli a chtěli dětem představit různé způsoby tvorby.

Děti pracovaly ve skupinkách, které si samy vytvořily a vyzkoušely si tak způsob projektového vyučování s jednotným zadáním. Právě podpora spolupráce, rozdělení rolí ve skupině a zájem na celém procesu a společném výsledku jsou důležitými cíli i prostředky koncepce projektu. Účast umělců měla pro většinu škol zcela konkrétní pozitivní dopad – děti se naučily lépe pojmenovávat problematická místa v nejbližším okolí školy nebo jejich domovů a hledaly pro ně pozitivní řešení. Lépe tak porozuměly místu, kde tráví podstatnou část času a vybudovaly si k němu hlubší vztah.

Participující umělci a umělkyně:

Dora Dutková, Vladimír Turner, Vojtěch Jehlička, Eva Jiřička, Aleš Novák, Olga Fadli Pětivoká, Patrik Antczak a Radka Šitner