first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Jaké město by chtěly mít děti?

Ve školním roce 2019/2020 začal na základních školách Prahy 10 celoroční výtvarný projekt. Společná práce mezi dětmi, vyučujícími a přizvanými umělci rozvíjí kreativitu a aktivní občanství dětí v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí.

Průběh projektu bohužel zásadně narušila virová epidemie, která do něj vstoupila v jeho nejdůležitější části. I proto patří velký obdiv dětem a pedagogům, kteří v projektu vytrvali až do jeho konce. A také samozřejmě zapojeným umělcům a umělkyním, kteří se na vzniku dětských projektů podíleli a chtěli dětem představit různé způsoby tvorby: práci se sochou a objekty se věnují Vojtěch Jehlička a Aleš Novák, ilustraci Dora Dutková a Patrik Antczak, performance Eva Jiřička, angažovanému umění Vladimír Turner, kresbě Jana Kasalová, designu Olga Fadli Pětivoká a oděvní tvorbě Barbora Procházková.

Děti pracovaly ve skupinkách, které si samy vytvořily a vyzkoušely si tak způsob projektového vyučování s jednotným zadáním. Právě podpora spolupráce, rozdělení rolí ve skupině a zájem na celém procesu a společném výsledku jsou důležitými cíli i prostředky koncepce projektu. Účast umělců ve školách měla pro většinu škol zcela konkrétní pozitivní dopad – děti se naučily lépe pojmenovávat problematická místa v nejbližším okolí školy nebo jejich domovů a hledaly pro ně pozitivní řešení. Lépe tak porozuměly místu, kde tráví podstatnou část času a vybudovaly si k němu hlubší vztah.

Umělci po škole na Praze 10:

ZŠ Nad Vodovodem – Dora Dutková
ZŠ Břečťanová – Vladimír Turner
ZŠ Eden-Vladimír Turner
ZŠ Brigádníků – Vojtěch Jehlička
ZŠ U Roháčových kasáren – Vojtěch Jehlička
ZŠ Švehlova – Eva Jiřička
ZŠ  Hostýnská – Eva Jiřička
ZŠ Jakutská – Aleš Novák
ZŠ V Rybníčkách – Olga Fadli Pětivoká
ZŠ Karla Čapka – Patrik Antczak a Radka Šitner