first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

O projektu

Máš umělecké střevo? (MUS) je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách.

Platforma je v dlouhodobém dialogu se studenty, pedagogy, umělci a zástupci středoevropských galerijních institucí. V roce 2009 jsme iniciovali vznik stejnojmenné přehlídky studentských projektů, které vycházejí z témat současného výtvarného umění a společnosti.

Projekt vznikl v České republice a postupně se rozšířil do dalších zemí. Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi ve středoevropském regionu. Jsou mezi nimi Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX, Galerie Rudolfinum, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Ludwig Múzeum v Budapešti nebo Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

Máš umělecké střevo? realizuje výtvarné dílny pro galerie nebo festivaly umění, pod značkou Apendix Art umisťujeme umělecké instalace do mimo galerijního prostředí. Jsme autory animovaných filmů popularizujících výtvarné umění, stejně zaměřených publikací, podcastů.

Spolupracujeme s pedagogy základních, středních i vysokých škol. Propojujeme je se zástupci galerií a dalších kulturních institucí.

Aktivně vyhledáváme všechny způsoby, jak srozumitelně mluvit o výtvarném umění

Co chceme

Chceme změnit přemýšlení veřejnosti o smyslu a významu umění. Chceme podporovat tvůrčí schopnosti a rozvíjet kreativitu v naší společnosti, od dětí po seniory.

Snažíme se různými způsoby  hlouběji propojovat základní a střední školy s našimi galerijními institucemi. Věnujeme se propagaci aktuálních společenských témat, které spojujeme se současnými podobami vizuálního umění.

Na základních a středních školách nabízíme možnost uvažovat jinak o předmětu, který se označuje jako „výtvarný výchova“. Věříme, že jeho význam je pro vývoj dětí daleko větší než je mu dnes přisuzován. Rozvoj kreativity a tvůrčích schopností už nyní je, a v budoucnu bude ještě nepoměrně víc, naprosto zásadní pro kvalitní prožití života a uplatnění se ve společnosti.

1. Výtvarka není podřadná hodina!

2. Výtvarka má rozvíjet kreativitu a empatii studentů!

3. Výtvarka se neznámkuje!

4. Výtvarka, to nejsou „rukodělné“ aktivity!

5. Historie umění začíná dnes a končí v minulosti! Pojďme mluvit o současném umění a hledejme souvislosti v minulosti.

6. Výtvarná výchova a hudební výchova stejně jako třeba dramatická výchova patří k sobě! Nechme je spojme je do jednoho vyučovacího bloku! Hodiny kreativity! Umělecká výchova!

7. Být kreativní znamená být odvážný. Je nutné všechny – studenty i pedagogy – v této odvaze podporovat!

8.Hodiny kreativity! Učitelé kreativity!

Příběh střeva

V červenci 2009 vzniká v rámci Galerie Středočeského kraje (GASK) doprovodný program k festivalu Creepy Teepee. Ten tvoří zvláštní stavba jakéhosi bludiště – uměleckého střeva, které slouží jako místo pro workshopy umělců určené jak návštěvníkům festivalu, tak obyvatelům města. Aktivizující prvek akce, zapojení současných umělců a zájem studentů místního gymnázia, stojí na počátku pozdější soutěže a platformy Máš umělecké střevo? Její první ročník odstartuje ještě na podzim stejného roku.

Prvního ročníků se zúčastní dvě desítky škol, především ze Středočeského kraje. Ocenění jsou v prostorách kutnohorského GASK studenti Gymnázia z Mnichova Hradiště. V následujícím roce se finálová přehlídka koná v Národní galerii v Praze a porotu nejvíce zaujme práce pětice studentek z ateliéru Výstavnictví a prostorové tvorby SUPŠ Jihlava – Helenín. Stejná škola uspěje i o dva roky později, kdy je v soutěži přihlášeno již 29 projektů ze škol z celé republiky. Od pátého ročníku soutěže je nárůst škol už výrazný (na osm desítek projektů) a od roku 2005 je nutné pořádat výběrová předkola, která z velkého množství účastníků vybírá 25 nejvýraznějších projektů pro finále soutěže.

Až do roku 2015 je přehlídka organizována pouze na dobrovolnické bázi a ve spolupráci s galerijními institucemi – od počátku je mezi nimi Národní galerie v Praze, Centrum současného umění DOX a Moravská galerie v Brně. MUS v této době vytváří doprovodný program pro Cenu Jindřicha Chalupeckého a až do roku 2017 je s ní organizačně provázána. K Ondřejovi Horákovi, autorovi koncepce MUS, se postupně přidávají další spolupracovníci – Jiří Raiterman, Bohdana Kolenová a Martina Freitagová. Dochází k definování cílů platformy a také rozvoji formátu soutěže do zahraničí – od roku 2016 na Slovensko, později do Maďarska a Německa.

Máš umělecké střevo? (MUS) se v této době mění na mezinárodní platformu zaměřenou na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách. Platforma je v dlouhodobém dialogu se studenty, pedagogy, umělci a zástupci středoevropských galerijních institucí. Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi v tomto regionu. Jsou mezi nimi – kromě zmíněné Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně a Centra současného umění DOX – také Galerie Rudolfinum, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Ludwig Múzeum v Budapešti nebo Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

Studenti středních škol z České republiky, Slovenska, Maďarska a Německa zpracovávají během školního roku vždy jiné a pro všechny společné téma, které posléze prezentují ve vybrané pořadatelské instituci. Projekty vznikají ve skupinách a jsou hodnoceny porotou odborníků, již tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové. Autoři nejzajímavějších prací se potkávají na mezinárodním setkání pořádané jednou ze zapojených galerií.

Platforma Máš umělecké střevo? (MUS) spolupracuje s dalšími galerijními organizacemi nebo uměleckými festivaly. Připravujeme doprovodný program pro Festival 4+4 dny v pohybu, v minulosti to byl také Fotograf festival, Pražské Quadriennale, Signal Festival nebo třeba Plechárna Černý Most či MeetFactory v Praze. Dlouhodobě realizuje workshopy s grafickými tablety Wacom, pořádá mezinárodní kolokvia, debaty a setkání. Spolupráce s umělci vrcholí v projektu Apendix, kdy dochází k umisťování děl umělců do negalerijního prostoru.

Od roku 2018 začíná MUS produkovat vlastní animované filmy ve spolupráci s výtvarníkem Kakalíkem a v roce 2019 vznikají podklady pro středoevropskou učebnici výtvarné výchovy nazvané Proč umění?. Ta později vychází také v zahraničních jazykových mutacích.

Na podzim 2019 se přehlídka Máš umělecké střevo? realizuje poprvé také na základních školách a MUS se proto rozrůstá znovu personálně i organizačně. Projekt Praha 10: Neseď! pro základní školy na Praze 10 zajišťují Romana Bartůňková a Tereza Beranová a také několik přizvaných umělců.

Platforma MUS
Platforma MUS je vzdělávací platformou v oboru současného výtvarného umění. Zaměřuje se na realizaci stálých programů a tvorbu koncepcí doprovodných programů pro galerie, různé typy kulturních institucí nebo jednorázové projekty. Studentům a pedagogům středních škol platforma zprostředkovává také konzultace s odborníky či přizvanými umělci. Mezi další aktivity patří také tvorba animovaného seriálu o kapitolách z výtvarného umění, umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru, začleňování cizinců do uměleckého provozu nebo tvorba umělecké učebnice spolu se zahraničními partnery ze střední Evropy, která má za cíl zpřístupnění současného umění a zkvalitnění výuky výtvarné výchovy na středních školách.

Apendix Art
Apendix je uměleckým projektem MUS, jehož snahou je umisťovat umělecká díla do veřejného prostoru, kde tak mohou vznikat nové vztahy mezi uměleckým dílem a okolním prostředím. Cílem je vytvořit dialog, který by měl ve svém výsledku napomáhat otevírání nejrůznější společenských nebo uměleckých témat. V rámci Apendix Art realizujeme umístění uměleckých děl do negalerijních prostorů. Mezi námi realizovanými projekty jsou instalace na zámku Krásný Dvůr Krištofa Kintery, dvojice Jiří Franta a David Böhm, Ivety Čermákové a Elišky Perglerové nebo v pražském PKC instalace Matěje Smetany či Aleks Yordanové.