first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

O projektu

Máš umělecké střevo? (MUS) je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách.

MUS je v dlouhodobém dialogu se studujícími a vyučujícími, umělci/umělkyněmi a zástupci/zástupkyněmi středoevropských galerijních institucí. V roce 2009 jsme iniciovali vznik stejnojmenné přehlídky studentských projektů, které vycházejí z témat současného výtvarného umění a společnosti.

Projekt vznikl v České republice a postupně se rozšířil do dalších zemí. Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi ve středoevropském regionu. Jsou mezi nimi Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX, Galerie Rudolfinum, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Ludwig Múzeum v Budapešti nebo Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

MUS realizuje výtvarné dílny pro galerie nebo festivaly umění, pod značkou Apendix Art umisťujeme umělecké instalace do mimo galerijního prostředí. Jsme autory animovaných filmů popularizujících výtvarné umění a stejně zaměřených publikací. Aktivně vyhledáváme všechny způsoby, jak srozumitelně mluvit o výtvarném umění.

Co chceme?

Chceme změnit přemýšlení veřejnosti o smyslu a významu umění. Chceme podporovat tvůrčí schopnosti a rozvíjet kreativitu v naší společnosti, od dětí po seniory.

Snažíme se různými způsoby hlouběji propojovat základní a střední školy s vybranými galerijními institucemi. Věnujeme se propagaci aktuálních společenských témat, které spojujeme se současnými podobami vizuálního umění.

Na základních a středních školách nabízíme možnost uvažovat jinak o předmětu, který se označuje jako „výtvarná výchova“. Věříme, že jeho význam je pro kreativní vývoj dětí daleko větší než je mu dnes přisuzován. Rozvoj kreativity a tvůrčích schopností už nyní je, a v budoucnu bude ještě nepoměrně víc, naprosto zásadní pro kvalitní prožití života a uplatnění se ve společnosti.

1. Výtvarka není podřadná hodina!

2. Výtvarka má rozvíjet kreativitu a empatii studentů a studentek!

3. Výtvarka se neznámkuje!

4. Výtvarka, to nejsou rukodělné aktivity!

5. Historie umění začíná dnes a končí v minulosti! Pojďme mluvit o současném umění a hledejme souvislosti v minulosti.

6. Výtvarná výchova a hudební výchova stejně jako třeba dramatická výchova patří k sobě! Nechme je spojme je do jednoho vyučovacího bloku! Hodiny kreativity! Umělecká výchova! Tvorba!

7. Být kreativní znamená být odvážný. Je nutné všechny v této odvaze podporovat!

8. Hodiny kreativity! Učitelé kreativity!

Příběh střeva

V červenci 2009 vznikl v rámci Galerie Středočeského kraje (GASK) doprovodný program k festivalu Creepy Teepee. Ten tvořila zvláštní stavba jakéhosi bludiště – uměleckého střeva, které sloužilo jako místo pro workshopy umělců určené jak návštěvníkům festivalu, tak obyvatelům města. Aktivizující prvek akce, zapojení současných umělců a zájem studentů místního gymnázia, stál na počátku pozdější přehlídky a platformy Máš umělecké střevo? Její 1. ročník odstartoval ještě na podzim stejného roku.

Prvního ročníků se zúčastnily dvě desítky škol, především ze Středočeského kraje. Ocenění v prostorách kutnohorského GASK byli studenti a studentky Gymnázia z Mnichova Hradiště. V následujícím roce se finálová přehlídka konala v Národní galerii Praha a porotu nejvíce zaujala práce pětice studentek z ateliéru Výstavnictví a prostorové tvorby SUPŠ Jihlava – Helenín. Od pátého ročníku soutěže výrazně narostl zájem škol (na osm desítek projektů) a od roku 2015 je nutné pořádat výběrová předkola, která z velkého množství účastníků vybírá 25 nejvýraznějších projektů pro finále přehlídky.

Až do roku 2015 byla přehlídka organizována pouze na dobrovolnické bázi a ve spolupráci s galerijními institucemi. Platforma také v této době tvořila doprovodný program pro Cenu Jindřicha Chalupeckého a až do roku 2017 s ní byla organizačně provázána. K Ondřeji Horákovi, autorovi koncepce MUS, se postupně přidávali další spolupracovníci a spolupracovnice – Jiří Raiterman, Monika Sybolová, Bohdana Kolenová a Martina Freitagová. Došlo k definování cílů platformy a také rozvoji formátu studentské přehlídky do zahraničí – od roku 2016 na Slovensko, později do Maďarska a Německa.

MUS se tak změnilo mezinárodní platformu zaměřenou na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách. Platforma je v dlouhodobém dialogu se studenty/studentkami, vyučujícími, umělci/umělkyněmi a zástupci středoevropských galerijních institucí. Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi v tomto regionu.

Studenti a studentky středních škol z České republiky, Slovenska, Maďarska a Německa zpracovávají během školního roku společné téma, které posléze prezentují ve vybrané pořadatelské instituci. Projekty vznikají ve skupinách a jsou hodnoceny porotou odborníků, již tvoří umělci/umělkyně, teoretici/teoretičky umění a pedagogové/pedagožky. Autoři nejzajímavějších prací se potkávají na Mezinárodním setkání pořádané jednou ze zapojených galerií.

MUS také spolupracuje s nejrůznějšími festivaly. Připravujeme doprovodný program pro Festival 4+4 dny v pohybu, Pražské Quadriennale, Signal Festival nebo třeba Plechárnu Černý Most či MeetFactory.

Od roku 2018 začíná MUS produkovat vlastní animované filmy ve spolupráci s výtvarníkem Kakalíkem a v roce 2019 vznikají podklady pro středoevropskou učebnici výtvarné výchovy nazvané Proč umění?, která později vychází také v zahraničních jazykových mutacích. V období pandemie covidu otevíráme web Pročumění.cz který je zaměřený jak na studenty, tak na pedagogy.

Na podzim 2019 se přehlídka MUS realizovala poprvé také na základních školách. Projekt Praha 10: Neseď! pro základní školy na Praze 10 vytvořily pod značkou Umělci po škole (UPŠ) Romana Bartůňková a Tereza Beranová. Od té doby se projekt Umělci po škole úspěšně rozvinul do řady měst po celé ČR, každoročně se do něj zapojují stovky dětí, pedagogů, a především umělkyň a umělců. V roce 2023 se projekt poprvé uskutečnil také na Ukrajině (Umělci po škole-Ukrajina).

Od jara 2021 je otevřena v pražských Holešovicích Výtvarka! (pod DDM Praha 7), kde lektoři MUS nabízí programy a dílny nejmenším dětem. Po začátku války na Ukrajině tu navíc vznikají programy pro uprchlé děti a jejich rodiče. O rok později (jaro 2022) se poprvé odehrává Festival Výtvarka!!!, kde Platforma MUS dává příležitost dalším organizacím (galeriím, uměleckým iniciativám nebo organizacím) prezentovat své programy veřejnosti. První čtyři ročníky festivalu pro MUS připravila Patricie Belecová, od roku 2024 vede festival Tomáš Drahorád.