first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

O projektu

Máš umělecké střevo? (MUS) je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách.

Platforma je v dlouhodobém dialogu se studujícími a vyučujícími, umělci/umělkyněmi a zástupci/zástupkyněmi středoevropských galerijních institucí. V roce 2009 jsme iniciovali vznik stejnojmenné přehlídky studentských projektů, které vycházejí z témat současného výtvarného umění a společnosti.

Projekt vznikl v České republice a postupně se rozšířil do dalších zemí. Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi ve středoevropském regionu. Jsou mezi nimi Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX, Galerie Rudolfinum, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Ludwig Múzeum v Budapešti nebo Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

Máš umělecké střevo? realizuje výtvarné dílny pro galerie nebo festivaly umění, pod značkou Apendix Art umisťujeme umělecké instalace do mimo galerijního prostředí. Jsme autory animovaných filmů popularizujících výtvarné umění, stejně zaměřených publikací, podcastů.

Aktivně vyhledáváme všechny způsoby, jak srozumitelně mluvit o výtvarném umění

Co chceme?

Chceme změnit přemýšlení veřejnosti o smyslu a významu umění. Chceme podporovat tvůrčí schopnosti a rozvíjet kreativitu v naší společnosti, od dětí po seniory.

Snažíme se různými způsoby  hlouběji propojovat základní a střední školy s vybranými galerijními institucemi. Věnujeme se propagaci aktuálních společenských témat, které spojujeme se současnými podobami vizuálního umění.

Na základních a středních školách nabízíme možnost uvažovat jinak o předmětu, který se označuje jako „výtvarný výchova“. Věříme, že jeho význam je pro kreativní vývoj dětí daleko větší než je mu dnes přisuzován. Rozvoj kreativity a tvůrčích schopností už nyní je, a v budoucnu bude ještě nepoměrně víc, naprosto zásadní pro kvalitní prožití života a uplatnění se ve společnosti.

1. Výtvarka není podřadná hodina!

2. Výtvarka má rozvíjet kreativitu a empatii studentů a studentek!

3. Výtvarka se neznámkuje!

4. Výtvarka, to nejsou „rukodělné“ aktivity!

5. Historie umění začíná dnes a končí v minulosti! Pojďme mluvit o současném umění a hledejme souvislosti v minulosti.

6. Výtvarná výchova a hudební výchova stejně jako třeba dramatická výchova patří k sobě! Nechme je spojme je do jednoho vyučovacího bloku! Hodiny kreativity! Umělecká výchova! Tvorba!

7. Být kreativní znamená být odvážný. Je nutné všechny v této odvaze podporovat!

8. Hodiny kreativity! Učitelé kreativity!

 

Příběh střeva

V červenci 2009 vznikl v rámci Galerie Středočeského kraje (GASK) doprovodný program k festivalu Creepy Teepee. Ten tvořila zvláštní stavba jakéhosi bludiště – uměleckého střeva, které sloužilo jako místo pro workshopy umělců určené jak návštěvníkům festivalu, tak obyvatelům města. Aktivizující prvek akce, zapojení současných umělců a zájem studentů místního gymnázia, stál na počátku pozdější přehlídky a platformy Máš umělecké střevo? Její první ročník odstartoval ještě na podzim stejného roku.

Prvního ročníků se zúčastnily dvě desítky škol, především ze Středočeského kraje. Ocenění v prostorách kutnohorského GASK byli studenti Gymnázia z Mnichova Hradiště. V následujícím roce se finálová přehlídka koná v Národní galerii v Praze a porotu nejvíce zaujme práce pětice studentek z ateliéru Výstavnictví a prostorové tvorby SUPŠ Jihlava – Helenín. Stejná škola uspěje i o dva roky později, kdy je v soutěži přihlášeno již 29 projektů ze škol z celé republiky. Od pátého ročníku soutěže je nárůst škol už výrazný (na osm desítek projektů) a od roku 2005 je nutné pořádat výběrová předkola, která z velkého množství účastníků vybírá 25 nejvýraznějších projektů pro finále soutěže.

Až do roku 2015 je přehlídka organizována pouze na dobrovolnické bázi a ve spolupráci s galerijními institucemi – od počátku je mezi nimi Národní galerie Praha, Centrum současného umění DOX a Moravská galerie v Brně. Platforma v této době vytváří doprovodný program pro Cenu Jindřicha Chalupeckého a až do roku 2017 je s ní organizačně provázána. K Ondřejovi Horákovi, autorovi koncepce MUS, se postupně přidávají další spolupracovníci – Jiří Raiterman, Monika Sybolová, Bohdana Kolenová a Martina Freitagová. Dochází k definování cílů platformy a také rozvoji formátu soutěže do zahraničí – od roku 2016 na Slovensko, později do Maďarska a Německa.

Máš umělecké střevo? (MUS) se v této době mění na mezinárodní platformu zaměřenou na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách. Platforma je v dlouhodobém dialogu se studenty, pedagogy, umělci a zástupci středoevropských galerijních institucí. Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi v tomto regionu. Jsou mezi nimi – kromě zmíněné Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně a Centra současného umění DOX – také Galerie Rudolfinum, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Ludwig Múzeum v Budapešti nebo Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

Studenti středních škol z České republiky, Slovenska, Maďarska a Německa zpracovávají během školního roku vždy jiné a pro všechny společné téma, které posléze prezentují ve vybrané pořadatelské instituci. Projekty vznikají ve skupinách a jsou hodnoceny porotou odborníků, již tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové. Autoři nejzajímavějších prací se potkávají na mezinárodním setkání pořádané jednou ze zapojených galerií.

Platforma Máš umělecké střevo? (MUS) spolupracuje s dalšími galerijními organizacemi nebo uměleckými festivaly. Připravujeme doprovodný program pro Festival 4+4 dny v pohybu, v minulosti to byl také Fotograf festival, Pražské Quadriennale, Signal Festival nebo třeba Plechárna Černý Most či MeetFactory v Praze. Dlouhodobě realizuje workshopy s grafickými tablety Wacom, pořádá mezinárodní kolokvia, debaty a setkání. Spolupráce s umělci vrcholí v projektu Apendix, kdy dochází k umisťování děl umělců do negalerijního prostoru.

Od roku 2018 začíná MUS produkovat vlastní animované filmy ve spolupráci s výtvarníkem Kakalíkem a v roce 2019 vznikají podklady pro středoevropskou učebnici výtvarné výchovy nazvané Proč umění?. Ta později vychází také v zahraničních jazykových mutacích.

Na podzim 2019 se přehlídka Máš umělecké střevo? realizuje poprvé také na základních školách a MUS se proto rozrůstá znovu personálně i organizačně. Projekt Praha 10: Neseď! pro základní školy na Praze 10 zajišťují pod značkou Umělci po škole (UPŠ) Romana Bartůňková a Tereza Beranová.

Na jaře 2021 je otevřena v pražských Holešovicích Výtvarka! (pod DDM Praha 7), kde lektoři MUS nabízí programy a dílny nejmenším dětem. Po začátku války na Ukrajině tu navíc vznikají programy pro uprchlé děti a jejich rodiče. O rok později (jaro 2022) se poprvé odehrává Festival Výtvarka!!!, kde Platforma MUS dává příležitost dalším organizacím (galeriím, uměleckým iniciativám nebo organizacím) prezentovat své programy veřejnosti. Festival pro MUS připravuje Patricie Belecová.

Platforma MUS

Platforma MUS je vzdělávací platformou v oboru současného výtvarného umění. Zaměřuje se na realizaci stálých programů a tvorbu koncepcí doprovodných programů pro galerie, různé typy kulturních institucí nebo jednorázové projekty. Studentům a pedagogům středních škol platforma zprostředkovává také konzultace s odborníky či přizvanými umělci. Mezi další aktivity patří umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru, začleňování cizinců do uměleckého provozu, on-line vzdělávání nebo tvorba umělecké učebnice spolu se zahraničními partnery ze střední Evropy, která má za cíl zpřístupnění současného umění a zkvalitnění výuky výtvarné výchovy na středních školách.

Apendix Art

Apendix je uměleckým projektem MUS, jehož snahou je umisťovat umělecká díla do veřejného prostoru, kde tak mohou vznikat nové vztahy mezi uměleckým dílem a okolním prostředím. Cílem je vytvořit dialog, který by měl ve svém výsledku napomáhat otevírání nejrůznější společenských nebo uměleckých témat. V rámci Apendix Art realizujeme umístění uměleckých děl do negalerijních prostorů.