first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Platforma MUS

Jde o vzdělávací platformu v oboru současného výtvarného umění. Zaměřujeme se na dlouhodobou spolupráci se základními a středními školami, realizaci stálých programů a tvorbu koncepcí doprovodných programů pro galerie, různé typy kulturních institucí nebo na jednorázové projekty. Studentům a pedagogům středních škol platforma zprostředkovává také konzultace s odborníky či přizvanými umělci.

Platforma MUS organizuje vzdělávací projekty pro základní školy nazvané Umělci po škole nebo mezinárodní soutěž a přehlídku prací studentů středních škol nazvanou Máš umělecké střevo?

Mezi další aktivity platformy patří také tvorba animovaných seriálů o výtvarném umění (profesor Křeček), umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru (Apendix Art) nebo tvorba umělecké učebnice spolu se zahraničními partnery ze střední Evropy (Proč umění?), která má za cíl zpřístupnění současného umění a zkvalitnění výuky výtvarné výchovy na středních školách.

Kolokvia a odborné diskuze

Pořádáme setkání pracovníků galerií a zástupců škol či vzdělávacích iniciativ. V roce 2018 jsme uspořádali mezinárodní kolokvium za účasti zástupců galerií z České republiky (NG, MG, DOX), Slovenska (SNG), Maďarska (Ludwig Múzeum) a Německa (SKD). V roce 2020 jsme realizovali debaty se zástupci vyučujících  výtvarné výchovy základních škol za účasti Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV). Účastníme se také obdobných debat u nás i v zahraničí.

Doprovodné programy

Připravujeme doprovodné programy pro nejrůznější galerijní instituce, festivaly či jednorázové projekty. Od roku 2012 jsme koncipovali doprovodné aktivity Ceny Jindřicha Chalupeckého, od 2015 realizujeme doprovodný program festivalu 4+4 dny v pohybu, v roce 2016 jsme navrhli dramaturgický plán stálých doprovodných programů pro MeetFactory v Praze. V minulosti jsme také spolupracovali s komunitním centrem Plechárna na Černém Mostě, se společností Post Bellum či Fotograf Festivalem (2015, 2019). Mezi další významné spolupráce patří vytvoření doprovodného programu pro Pražské Quadrienále (2019), nebo Festival Signal (2019). V akademickém roce 2017/2018 jsme začali připravovat stálou nabídku programů k aktuálním výstavám v nejvýraznějších galeriích u nás nazvanou 2 v 1 s Národní galerií v Praze, Galerií Rudolfinum a Centrem současného umění DOX.

Workshopy

Workshopy MUS jsou zaměřeny především na současné technologie a jejich uplatnění v umělecké praxi. Zajišťují je společnosti Wacom a Amos software, které poskytují zájemcům zdarma k využití grafické tablety. Mezi autory, kteří vedli workshopy MUS v uplynulých letech, patří výtvarníci David Böhm, Jiří Franta, VJ Kolouch, Martin Búřil, Veronika Vlková, Vladimír Strejček nebo Vladimír 518.

Projekty se studenty

Podporujeme a iniciujeme projekty, které vznikají ve spolupráci se studenty. V roce 2017 vzniklo video pro pořad UM! na Stream.cz nazvaný Historie umění za 4 minuty vytvořený studenty Gymnázia Na Zatlance. Na celé video se můžete podívat zde. V roce 2018 jsme realizovali projekt studentek z pražského Gymnázia Jana Keplera a gymnázia v Chebu v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Na podzim 2020 vznikla výstava Kdo ho má? v rámci projektu Apendix Art v Kampusu Hybernská, která byla celá kurátorovaná studentkami a studenty, kteří se v minulosti zapojili do soutěže Máš umělecké střevo? Na jaře 2022 proběhla v Centru současného umění DOX výstava prací dětí a umělců, které vznikly v rámci projektu Umělci po škole.