first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Platforma MUS

Platforma MUS je vzdělávací platformou v oboru současného výtvarného umění. Zaměřuje se na realizaci stálých programů a tvorbu koncepcí doprovodných programů pro galerie, různé typy kulturních institucí nebo jednorázové projekty. Studentům a pedagogům středních škol platforma zprostředkovává také konzultace s odborníky či přizvanými umělci.

Mezi další aktivity patří také tvorba animovaného seriálu o kapitolách z výtvarného umění s Profesorem Křečkem, umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru, začleňování cizinců do uměleckého provozu nebo tvorba umělecké učebnice spolu se zahraničními partnery ze střední Evropy, která má za cíl zpřístupnění současného umění a zkvalitnění výuky výtvarné výchovy na středních školách.

Platforma MUS připravuje doprovodné programy pro nejrůznější galerijní instituce, festivaly či jednorázové projekty. Od roku 2012 jsme koncipovali doprovodné aktivity Ceny Jindřicha Chalupeckého, od 2015 realizujeme doprovodný program festivalu 4+4 dny v pohybu, v roce 2016 jsme navrhli dramaturgický plán stálých doprovodných programů pro MeetFactory v Praze. V minulosti jsme také spolupracovali s komunitním centrem Plechárna na Černém Mostě, se společností Post Bellum či Fotograf Festivalem (2015).

Workshopy jsou zaměřeny především na současné technologie a jejich uplatnění v umělecké praxi. Zajišťují je společnosti Wacom a Amos software, které poskytují zájemcům zdarma k využití grafické tablety. Mezi autory, kteří vedli workshopy MUS v uplynulých letech, patří výtvarníci David Böhm, Jiří Franta, VJ Kolouch, Martin Búřil, Veronika Vlková, Vladimír Strejček a Vladimír 518.

V akademickém roce 2017/2018 jsme začali připravovat stálou nabídku programů k aktuálním výstavám v nejvýraznějších galeriích u nás (Gallery Tour 3 v 1 s Národní galerií v Praze, Galerií Rudolfinum a Centrem současného umění DOX).

Mezi další aktivity patří prezentace na základních a středních školách po celé ČR nebo podpora projektů, které vznikají ve spolupráci se studenty, např. v roce 2017 vzniklo videa pro pořad UM! na Stream.cz nazvaný Historie umění za 4 minuty vytvořený studenty Gymnázia Na Zatlance, nebo realizace projektu studentek z pražského Gymnázia Jana Keplera a gymnázia v Chebu v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Na celé video se můžete podívat zde.

Od podzimu 2017 nabízíme pravidelné konzultace pro studenty a pedagogy v prostoru Pražského kreativního centra, kde má nově Platforma MUS také kancelář.