first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Platforma MUS

Vzdělávací platforma v oboru současného výtvarného umění. Zaměřujeme se na dlouhodobou spolupráci se základními a středními školami, realizaci stálých programů a tvorbu koncepcí doprovodných programů pro galerie, různé typy kulturních institucí a festivalů. Studentům a pedagogům středních škol platforma zprostředkovává také konzultace s odborníky či přizvanými umělci.

Platforma MUS organizuje vzdělávací projekty pro základní školy nazvané Umělci po škole nebo mezinárodní Přehlídku Máš umělecké střevo? prací studentů a studentek středních škol. 

Kolokvia a odborné diskuze

Pořádáme setkání pracovníků galerií a zástupců škol či vzdělávacích iniciativ. V roce 2018 jsme uspořádali mezinárodní kolokvium za účasti zástupců galerií z České republiky (NG, MG, DOX), Slovenska (SNG), Maďarska (Ludwig Múzeum) a Německa (SKD). V roce 2020 jsme realizovali debaty se zástupci vyučujících výtvarné výchovy základních škol za účasti Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV). Účastníme se také obdobných debat u nás i v zahraničí.

Doprovodné programy

Připravujeme doprovodné programy pro nejrůznější galerijní instituce, festivaly či jednorázové projekty. Od roku 2012 jsme koncipovali doprovodné aktivity Ceny Jindřicha Chalupeckého, od 2015 realizujeme doprovodný program festivalu 4+4 dny v pohybu, v roce 2016 jsme navrhli dramaturgický plán stálých doprovodných programů pro MeetFactory v Praze. V minulosti jsme také spolupracovali s komunitním centrem Plechárna na Černém Mostě, se společností Post Bellum. Mezi další významné spolupráce patří vytvoření doprovodného programu pro Pražské Quadrienále, nebo Festival Signal. V roce 2017/2018 jsme začali připravovat stálou nabídku programů k aktuálním výstavám v nejvýraznějších galeriích u nás nazvanou 2 v 1 s Národní galerií v Praze, Galerií Rudolfinum a Centrem současného umění DOX.

Workshopy

Workshopy MUS jsou zaměřeny především na současné technologie a jejich uplatnění v umělecké praxi. Zajišťují je společnosti Wacom a Amos software, které poskytují zájemcům zdarma k využití grafické tablety. Mezi autory, kteří vedli workshopy MUS v uplynulých letech, patří výtvarníci David Böhm, Jiří Franta, VJ Kolouch, Martin Búřil, Veronika Vlková, Vladimír Strejček nebo Vladimír 518.

Projekty se studenty

Podporujeme a iniciujeme projekty, které vznikají ve spolupráci se studenty. V roce 2017 vzniklo video pro pořad UM! na Stream.cz nazvaný Historie umění za 4 minuty vytvořený studenty Gymnázia Na Zatlance. V roce 2018 jsme realizovali projekt studentek z pražského Gymnázia Jana Keplera a gymnázia v Chebu v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Na podzim 2020 vznikla výstava Kdo ho má? v rámci projektu Apendix Art v Kampusu Hybernská, která byla celá kurátorovaná studentkami a studenty, kteří se v minulosti zapojili do přehlídky Máš umělecké střevo? Na jaře 2022 proběhla v Centru současného umění DOX výstava prací dětí a umělců, které vznikly v rámci projektu Umělci po škole.