first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Umělci po škole

Umělci po škole (UPŠ) je vzdělávací projekt platformy MUS zaměřený na rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách. Naší snahou je zapojování umělců a umělkyň do výuky výtvarné výchovy (i jiných předmětů) a také dlouhodobá spolupráce s jednotlivými vyučujícími. Projekt UPŠ pracuje s aktuálními tématy, která u žáků rozvíjí uvažování o tom, co je právě zajímá, o místě, kde žijí nebo s obecnějšími kulturně – společenskými náměty. 

Projekt UPŠ vznikl na základě výzev ze strany zřizovatelů základních škol v roce 2018, poprvé se uskutečnil o rok později. Do roku 2022 byl financován díky podpoře městských částí a samotných škol, v roce 2022 byl pozitivně vyhodnocen v rámci vypsané podpory Národního plánu obnovy.

Vedoucí projektu je pedagožka Mgr. Romana Bartůňková, která je spolu s členy MUS autorkou koncepce a každoročních výzev.

Cíle projektu

Podpora skupinové práce a kooperace dětí, umělců a umělkyň, zájem na celém procesu a společném výstupu je to, o co v UPŠ jde především. Důležitější než samotný výsledek je však proces vzniku žákovských uměleckých děl založený na zážitku.

Spolupráce koordinátorů MUS s umělci/partnerskými školami/vyučujícími a dětmi probíhá prostřednictvím workshopů ve škole nebo třeba v galeriích či ateliérech. Průběh umělecké práce žáci konzultují s pedagogy, umělci nebo lektory MUS a posouvají během následujících měsíců svůj projekt k finální podobě. Vzdělávací workshopy a podpora v podobě konzultací je vyučujícím poskytována ZDARMA. Závěrečným výstupem projektu Umělci po škole je společná výstava vzniklých realizací nebo záznamů z procesu společné práce.

Harmonogram projektu

září – prosinec: definice společného tématu na schůzkách koordinátorů projektu, oslovování škol a umělců ke spolupráci. První workshop s vyučujícími.

leden – únor: Workshopy s vyučujícími a prezentace práce vybraných umělců – jejich propojování do pracovních týmů.

březen – květen: společná práce na školních projektech (děti – vyučující – umělci – lektoři MUS)

červen: prezentace výsledků společné práce – společné výstavy (regiony / Praha)

Podpora 

1. Školení v podobě workshopů a spolupráce s odborníky z platformy MUS a současnými umělci, kteří budou v procesu učitelům oporou a dětem inspirací.

2. Finanční odměna učitelům (v podobě DPP) – za roli Koordinátora školního projektu (odměnu obdrží na konci projektu).

3. Certifikát vzdělávací platformy MUS.

Kontakty

Hlavní koordinátorka projektu UPŠ:

Romana Bartůňková, Mgr.
romana@umeleckestrevo.cz, tel. +420 734 428 485

Administrátorka MUS:

Bohdana Kolenová, MgA.
bohdana@umeleckestrevo.cz, tel. +420 606 937 057