first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Umělci po škole je projekt zaměřený na rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí na základních školách. Naší snahou je zapojování výtvarných umělců do výuky výtvarné výchovy a také dlouhodobá spolupráce s jednotlivými pedagogy. Projekt Umělci po škole pracuje s aktuálními tématy, která u žáků rozvíjí uvažování o místě kde žijí (a možnostech mít na něj svůj vliv) nebo s obecnějšími kulturně – společenskými náměty.

Děti pracují ve skupinkách, které si samy vytvoří. Podpora spolupráce, rozdělení rolí ve skupině a zájem na celém procesu a společném výsledku jsou důležitými cíli i prostředky koncepce projektu.

Průběh umělecké práce žáci konzultují s pedagogy, umělci nebo lektory MUS a posouvají během následujících měsíců svůj projekt k finální podobě. Konzultace mají podobu workshopů s umělci ve škole nebo třeba v galeriích či ateliérech. Výsledky své práce pak žáci představují formou společné prezentace. Závěrečným výstupem projektu Umělci po škole je společná výstava vzniklých realizací nebo záznamů z procesu společné práce.

Praha 10: Neseď!

 

Výstava: Umělci po škole