first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Umělci po škole

Umělci po škole (UPŠ) je vzdělávací projekt platformy MUS zaměřený na rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách. Naší snahou je zapojování umělců a umělkyň do výuky výtvarné výchovy (i jiných předmětů) a také dlouhodobá spolupráce s jednotlivými vyučujícími. Projekt UPŠ pracuje s aktuálními tématy, která u žáků rozvíjí uvažování o tom, co je právě zajímá, o místě, kde žijí nebo s obecnějšími kulturně – společenskými náměty. 

Projekt UPŠ vznikl na základě výzev ze strany zřizovatelů základních škol v roce 2018, poprvé se uskutečnil o rok později. Do roku 2022 byl financován díky podpoře městských částí a samotných škol, v roce 2022 byl pozitivně vyhodnocen v rámci vypsané podpory Národního plánu obnovy.

Vedoucí projektu je pedagožka Mgr. Romana Bartůňková, která je spolu s členy MUS autorkou koncepce a každoročních výzev.

Cíle projektu

Podpora skupinové práce a kooperace dětí, umělců a umělkyň, zájem na celém procesu a společném výstupu je to, o co v UPŠ jde především. Důležitější než samotný výsledek je však proces vzniku žákovských uměleckých děl založený na zážitku.

Spolupráce koordinátorů MUS s umělci/partnerskými školami/vyučujícími a dětmi probíhá prostřednictvím workshopů ve škole nebo třeba v galeriích či ateliérech. Průběh umělecké práce žáci konzultují s pedagogy, umělci nebo lektory MUS a posouvají během následujících měsíců svůj projekt k finální podobě. Vzdělávací workshopy a podpora v podobě konzultací je vyučujícím poskytována ZDARMA. Závěrečným výstupem projektu Umělci po škole je společná výstava vzniklých realizací nebo záznamů z procesu společné práce.

Harmonogram projektu

podzim: Oslovování škol a umělců ke spolupráci. První workshopy a online schůzky s vyučujícími i s umělci a umělkyněmi. Společné definování tématu ročníku.

leden – únor: Workshopy s vyučujícími a propojování s umělci do školních pracovních týmů. První návštěvy umělců ve školách.

březen – květen: Společná práce na školních uměleckých projektech (děti – vyučující – umělci – lektoři MUS).

květen – červen: Realizace společných výstav. (regiony/Praha).

Podpora od MUS

1. Školení v podobě workshopů a spolupráce s odborníky z platformy MUS a současnými umělci, kteří budou v procesu učitelům oporou a dětem inspirací.

2. Napojení na galerijní a další kulturní instituce v Praze i v regionech a organizování školních výstavních projektů (instalace, vernisáž).

3. Zajištění PR projektu, zhotovení foto a videodokumentace v procesu i při výstupu – výstavě.

4. Drobnější finanční výpomoc při pořizování materiálu a techniky školním skupinám zejména v posledních fázích realizace a instalace výstavy.

5. Certifikát vzdělávací platformy MUS.

Kontakty

Hlavní koordinátorka projektu UPŠ:

Romana Bartůňková, Mgr.
romana@umeleckestrevo.cz, tel. +420 734 428 485

Administrátorka MUS:

Sára Glierová, Bc.
sara@umeleckestrevo.cz, tel. +420 721 685 854