first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Jednodenní festival výtvarného umění pro děti, které mají chuť tvořit!

Festival Výtvarka!!! chce ukázat neomezené možnosti umělecké práce a kreativního vzdělávání. Chce nadchnout děti, jejich rodiče, pedagogy a všechny zájemce o výtvarné umění.

O projektu

Jednodenní festival Výtvarka!!! je věnovaný především dětem, které zajímají nejrůznější podoby výtvarného umění. Součástí festivalu jsou dílny rozvíjející dětskou kreativitu, možnost poznat práce současných výtvarníků a široká nabídka workshopů. Festival chce ukázat možnosti a formy dialogu mezi jednotlivými uměleckými obory a popularizovat komunitě-kreativní projekty, které umění obecně nabízí. Festival má být také místem pro setkání kulturních organizací zaměřených na výtvarné umění a výtvarnou výchovu, ale i na jejich nejrůznější
přesahy. Součástí festivalu budou prezentace oslovených galerií, uměleckých škol, vzdělávacích platforem, nakladatelství či
uměleckých ateliérů i jednotlivců. Chceme ukázat neomezené možnosti umělecké práce a kreativního vzdělávání a nadchnout mladé lidi všech věkových kategorií.

Chcete se zapojit?

Zapojte se do festivalu s vaší organizací, platformou, výtvarnými dílnami či uměleckými workshopy! Festival může sloužit nejen jako přehlídka nejrůznějších organizací, ale především zajímavých přístupů, spoluprací a neotřelých podob, které může v 21. století výtvarná výchova nabízet. To vše se pak může stát inspirací pro školy i jednotlivé pedagogy a změnit podoby výtvarné výchovy na našich školách!

Pro koho to děláme?

1. a 2. stupeň ZŠ (6–13 let)

Vodárenská věž, Praha 7, pořádá Platforma Máš umělecké střevo? ve spolupráci s DDM Praha 7, za podpory hl. m. Prahy a Prahy 7.

Kontakt: patricie@umeleckestrevo.cz