first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Jednodenní festival výtvarného umění pro děti, které mají chuť tvořit!

Festival Výtvarka!!! chce ukázat neomezené možnosti umělecké práce a kreativního vzdělávání. Chce nadchnout děti, jejich rodiče, pedagogy a všechny zájemce o výtvarné umění.

O projektu

Jednodenní festival Výtvarka!!! je věnovaný především dětem, které zajímají nejrůznější podoby výtvarného umění. Součástí festivalu jsou dílny rozvíjející dětskou kreativitu, možnost poznat práce současných výtvarníků a široká nabídka workshopů. Festival chce ukázat možnosti a formy dialogu mezi jednotlivými uměleckými obory a popularizovat komunitě-kreativní projekty, které umění obecně nabízí. Festival má být také místem pro setkání kulturních organizací zaměřených na výtvarné umění a výtvarnou výchovu, ale i na jejich nejrůznější
přesahy. Součástí festivalu budou prezentace oslovených galerií, uměleckých škol, vzdělávacích platforem, nakladatelství či uměleckých ateliérů i jednotlivců. Chceme ukázat neomezené možnosti umělecké práce a kreativního vzdělávání a nadchnout mladé lidi všech věkových kategorií. 

Výtvarná výchova na školách zažívá zajímavé změny. Její podoba (stejně jako u jiných předmětů) se na některých školách pomalu mění směrem, který si ještě před několika lety neuměl každý představit. Výtvarka nabízí možnost současně experimentovat, hrát si a kreativně se rozvíjet, což ji odlišuje od jiných předmětů. Přesto je tento potenciál málo využívaný. I proto vznikl na území Prahy 7 Festival Výtvarka!!!, který chce popularizovat možnosti, jak k současnému výtvarnému umění na našich školách přistupovat.

Naše základní školy čím dál častěji využívají tohoto kreativního potenciálu. To vypadá třeba tak, že zapojují zástupce uměleckých oborů (výtvarné umění, design, architektura, móda, literatura, hudba) přímo do vyučovacích hodin. Stejně uvažují i různá kreativní centra, která nabízí programy zaměřené na děti i starší generace. Jednodenní Festival Výtvarka!!! má být platformou pro nejrůznější přístupy a místem společného potkávání se nad touto problematikou.

Chcete se zapojit?

Zapojte se do festivalu s vaší organizací, platformou, výtvarnými dílnami či uměleckými workshopy! Festival může sloužit nejen jako přehlídka nejrůznějších organizací, ale především zajímavých přístupů, spoluprací a neotřelých podob, které může v 21. století výtvarná výchova nabízet. To vše se pak může stát inspirací pro školy i jednotlivé pedagogy a změnit podoby výtvarné výchovy na našich školách!

Pro koho to děláme?

1. a 2. stupeň ZŠ (6–13 let)

Kontakt

Program a produkce Festivalu Výtvarka!!! 

Tomáš Drahorád,

tomas@umeleckestrevo.cz