first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

4+4 dny v pohybu

Platforma MUS pravidelně připravuje doprovodný program pro Festival 4+4 dny v pohybu určený především studentům základních a středních škol, kteří mají možnost účastnit se vzdělávacích programů, komentovaných prohlídek výstavy a workshopů.

2023

Témata jako klimatický rozvrat, polarizovaná společenství nebo izolace a vyloučení akcentoval 22. ročník Festivalu 4+4 dny v pohybu s podtitulem Všechno je všech. Máš umělecké střevo? připravilo dílnu pro veřejnost – Jeden za všechny, všichni za jednoho!, kde jsme formou hry i vlastní tvorby nahlíželi na současná svět. A program pro školy, kde studenti a studentky konfrontovali vlastní zkušenosti s díly současných umělců a tím prozkoumávali provázanost současného světa pohledem umění, ale i skrze ekologické a společenské systémy. Program pro školy a rodiny s dětmi vytvořili lektoři MUS Tereza Beranová a Jiří Raiterman. O výtvarné pojetí venkovního ateliéru se postaral Kakalík.

 

2022

21. ročník Festivalu 4+4 dny v pohybu s podtitulem Být někdo jiný někde jinde někdy jindy zamířil do bývalého sportovního centra Erpet Smíchov. Máš umělecké střevo? připravilo rodinnou dílnu Otazník. Je pravdou, že bez umění by nebylo potřeba si takové otázky klást. S uměním trávíme jen chvilku a vždy můžeme odejít. Jenže – se sebou jsme stále! Máme na sebe taky nějaké otázky? „Kdo jsem? Kde jsem?“ Otazník se probouzí a probouzí zvědavost. Vzdělávací program pro školy se zaměřoval na fikci, sen a umění jako každodennost. Studenti se kladli o přítomnosti, budoucnosti, o tom kým jsou a zda to ví někdo lépe, někdy jindy. Program pro školy a rodiny s dětmi vytvořili lektoři MUS Tereza Beranová a Jiří Raiterman. O výtvarné pojetí dílen se postaral Kakalík.

2021

Téma 26. ročníku Festivalu bylo Reality do you need me? Otázka v názvu a vzdělávací a rodinné programy pokládají další otázku: Proč umění? Minulý rok způsobil odsun kultury a umění na vedlejší kolej a je na místě na uvedenou otázku hledat odpovědi. Umění má stejně tak velký potenciál vytvářet fiktivní světy, jako se dovede šťourat v aktuální přítomnosti, v současných problémech a nabízet nové úhly pohledu. Umění vrací do reality. A takový návrat nabízíme žákům a studentům – možnost vidět jinak a k viděnému se vyjadřovat. Skutečnost potřebujeme. Program pro školy a rodiny s dětmi vytvořili lektoři MUS Tereza Beranová a Jiří Raiterman. O výtvarné pojetí dílen se postaral Kakalík.

 

2020

25. ročník Festivalu 4 dny v pohybu měl spojující téma nazvané Všechno je jinak. Program pro veřejnost i školy na s našimi lektory jsme chtěli nabízet v dopoledních i odpoledních hodinách. Interaktivní prostor a současně i ateliér dramaturgicky připravil Jiří Raiterman a Tereza Beranová, výtvarně ho pojednal Fuczik a Kakalík. Součástí aktivit MUS byla také výstava představující projekt Praha 10: Neseď! Bohužel celý festival se kvůli koronavirové epidemii zkrátil na zahájení a pouhé dva víkendové dny. Doprovodný program ani výstava studentských prací se proto neuskutečnili.

2019

Program pro školy na téma Nikdo nemá nic s našimi lektory jsme tradičně nabízeli v dopoledních i odpoledních hodinách. Festival se znovu konal v Desfourském paláci a interaktivní prostor pro školní skupiny i veřejnost tradičně pojednal Kakalík. Doprovodné programy poprvé aktivně zapojili nově také seniory. Během festivalu se odehráli výtvarné dílny určené starším lidem se zájmem o současné výtvarné umění nebo se snahou získat nové výtvarné dovednosti a schopnosti. Autorkou programu byla umělkyně Eva Jiřička, dlouhodobě spolupracující se seniory ve vzdělávacím a kulturním centru Elpida.

2018

Více než čtyři stovky dětí a pedagogů stačilo v říjnu 2018 během pouhých pěti dnů zavítat do Desfourského paláce na programy určené základním a středním školám. MUS pro ně připravilo šestnáct speciálních programů a komentovaných prohlídek a také víkendové dílny. Interaktivní prostor tradičně vytvářel ilustrátor Kakalík a byl tentokrát zaměřen na historii výtvarného umění. Prostor a návazné dílny pro veřejnost vznikly ve spolupráci s časopisem Art+Antiques. Také na podzim 2019 se festival uskuteční v Desfourském paláci a MUS znovu chystá doprovodný program a komentované prohlídky pro školy a veřejnost.

2017

Umělci, studenti a pedagogové spojení s platformou MUS pro 22. ročník festivalu přichystali pro návštěvníky v Karlínských kasárnách interaktivní prostor. Umělkyně Petra Pětiletá společně s Evou Jiřičkou vytvořily místnost, jež netradičním způsobem představila historii kasáren a zároveň umožnila návštěvníkům na tuto historii aktivně reagovat. Přizvány byly i úspěšné účastnice letošního ročníku soutěže MUS, studentky gymnázia Dorothea, Johana a Anna. Prostor určený doprovodným programům vizuálně propojily kresby výtvarníka Kakalíka.

2016

Hlavním bodem doprovodného programu MUS byla komentovaná prohlídka výstavy The independent research of subjectivity, která podporovala znovuoživení radničních domů na Staroměstském náměstí. Mimo ni se žáci mohli také zapojit do výtvarných dílen. Díky celému programu se mohli návštěvníci blíže seznámit se současnou výtvarnou scénou a galerijními institucemi.

2015

Doprovodný program spojilo téma sedmého ročníku soutěže Máš umělecké střevo?, kterým bylo srovnání portrétu a autoportrétu s komentovanou prohlídkou vystavených děl a historických fragmentů zachovaných v budově paláce. Desfourský palác v centru Prahy je dlouhodobě opuštěná budova, která si však zachovala zvláštní atmosféru a především zajímavé výtvarné kvality. Studenty čekala nejen prohlídka vystavených děl, ale také si prošli veřejnosti běžně skrytá místa paláce. Díky tomu, že poznali důkladně celou budovu paláce, mohli pak na místě vytvořit jeho „portrét“. Nešlo pouze o zaznamenání jeho vnější podoby, ale také o zachycení toho podstatného z výjimečné osobitosti budovy.