first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

1. ročník Festivalu Výtvarka!!! chce ukázat neomezené možnosti umělecké práce a kreativního vzdělávání. Chce nadchnout děti, jejich rodiče, pedagogy a všechny zájemce o výtvarné umění.

Termín 

11. červen 2022, 10:00-21:00

Výtvarná výchova na školách zažívá zajímavé změny. Její podoba (stejně jako u jiných předmětů) se na některých školách pomalu mění směrem, který si ještě před několika lety neuměl každý představit. Výtvarka nabízí možnost současně experimentovat, hrát si a kreativně se rozvíjet, což ji odlišuje od jiných předmětů. Přesto je tento potenciál málo využívaný. I proto vznikl na území Prahy 7 Festival Výtvarka!!!, který chce popularizovat možnosti, jak k současnému výtvarnému umění na našich školách přistupovat.

Naše základní školy čím dál častěji využívají tohoto kreativního potenciálu. To vypadá třeba tak, že zapojují zástupce uměleckých oborů (výtvarné umění, design, architektura, móda, literatura, hudba) přímo do vyučovacích hodin. Stejně uvažují i různá kreativní centra, která nabízí programy zaměřené na děti i starší generace. Jednodenní Festival Výtvarka!!! má být platformou pro nejrůznější přístupy a místem společného potkávání se nad touto problematikou.

Festival má ukázat možnosti a formy dialogu mezi jednotlivými uměleckými obory a popularizovat komunitně-kreativní projekty, které umění obecně nabízí. V bohatství přístupů současných umělkyň a umělců je velký potenciál oslovit nejrůznější věkové skupiny. Součástí festivalu budou nejen dílny rozvíjející dětskou kreativitu, ale také možnost poznat práce současných výtvarníků, nabídka workshopů nebo možnost se prostě jen „umělecky“ vyřádit, říká člen platformy Máš umělecké střevo? Ondřej Horák.

Festival Výtvarka!!! chce být do budoucna místem pro setkání kulturních organizací (především těch sídlících na Praze 7) zaměřených na výtvarné umění a výtvarnou výchovu, ale i na jejich nejrůznější přesahy.

Nejen děti se mohou zapojit do celodenního programu, který se celý odehraje v sobotu 11.6. v otevřeném prostoru letenské Vodárenské věže. Výtvarné dílny a workshopy nabídne Platforma Máš umělecké střevo?, DDM Praha 7 představí programy připravené Výtvarkou!, galerie zastoupené Centrem současného umění DOX nebo Národní galerií Praha zapojí děti různého věku do svých speciálních programů, na festivalu své stánky rozbalí také studio Papelote, komunitní centrum JCC a kurzy animace nabídne Aeroškola. Návštěvníci festivalu (který je pro všechny zdarma) budou mít také možnost seznámit se s nabídkou publikací v rámci stánku ArtMap, zúčastnit se komentované prohlídky blízkého okolí nazvané Po stopách Antonína Slavíčka nebo otevřené debaty se zástupci základních škol Prahy 7 a odborníků na kreativní vzdělávání. Festival uzavře hudební vystoupení výtvarníka a hudebníka Petra Nikla.   

Festival Výtvarka!!! chce ukázat neomezené možnosti umělecké práce a kreativního vzdělávání a nadchnout děti, ale vlastně všechny lidi různých věkových kategorií. Praha 7 je pro pořádání takového festivalu určitě tím nejvhodnějším místem!

Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1000/1, 170 00 Praha 7-Bubeneč

pořádá Platforma Máš umělecké střevo? ve spolupráci s DDM Praha 7, za podpory Prahy 7 a hl. m. Prahy.