first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Výtvarka!

V červnu 2021 otevřela Platforma MUS ve spolupráci s Domem dětí a mládeže na Praze 7 Výtvarku!

Výtvarka! nabízí kurzy pro mladší i starší děti ale také třeba kurz filmové animace pro děti. Programy vedou dlouholetí lektoři zaměření na výtvarné umění a s praxí z našich galerií. Právě návštěvy aktuálních výstav v galeriích, ateliérů umělců žijících na Praze 7 nebo i prohlídky ateliérů AVU jsou součástí netradičního pojetí Výtvarky! Zároveň se kurzů účastní umělci, žijící na Praze 7.

Autorem koncepce Výtvarky! je Ondřej Horák a Jiří Raiterman, vedoucími programů jsou Tereza Beranová, Michaela Trpišovská a Kakalík. Ten je autorem vizuální identity Výtvarky!, architektonické úpravy prostoru vznikli podle návrhů Tomáše Svobody, pedagoga AVU.

Za vznikem Výtvarky! stojí předsedkyně výboru pro vzdělávání na Praze 7 Sylva Svobodová,  radní pro školství a kulturu na Praze 7 Hana Šišková a Hana Třeštíková a ředitel DDM na Praze 7 Jiří Svoboda.

Kontakt t.beranova@ddmp7.cz