first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Malý průvodce zpřístupňování kulturních institucí v Praze

Brožura Malý průvodce zpřístupňování kulturních institucí v Praze je určena všem pražským kulturním institucím i jednotlivcům, kteří chtějí své aktivity a program zpřístupnit v maximální možné míře co nejširšímu publiku. Najdou zde rady, jaké vstřícné a mnohdy i jednoduché kroky mohou podniknout, aby do jejich institucí mohli přijít všichni lidé, kteří mají zájem o kulturu, nehledě na svůj věk, zdravotní nebo duševní stav či postižení. Všechny zde uvedené informace prošly posouzením kvalifikovaných odbornic a odborníků.

Přístupnost není potřebou několika málo procent lidí žijících s fyzickým nebo smyslovým postižením. Přístupnost se týká všech z nás, pro které může být dočasně problematické orientovat se nebo pohybovat se v neznámém prostředí. Týká se člověka s kočárkem či člověka o berlích, týká se malých dětí a seniorů. Přístupnost je celospolečenské téma a zapojení tohoto tématu do debaty i tvorby obsahu zejména veřejných institucí je dnes zásadní. Veřejné instituce tu mají být pro všechny bez rozdílu, to je jejich podstatou. Veřejné kulturní instituce by pak měly jít příkladem o to více, protože kultura je hodnotovým pojítkem mezi lidmi.

Podle údajů Českého statistického úřadu je mezi obyvateli Česka zhruba 13 % osob se zdravotním postižením. Jde o 1 152 000 lidí, kteří jsou kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v běžných činnostech, nebo i jejich zdravotní stav jako dlouhodobě nepříznivý posoudil lékař. Většině z nich činí potíže obyčejné každodenní aktivity, jako je dopravit se, kam potřebují, nakupovat nebo vykonávat běžné domácí práce. Brožura má přispět ke zlepšení jejich situace a ukázat kulturním institucím, jak je udělat přístupnější a dostupnější všem bez rozdílu.

Publikace v sobě zahrnuje data a informace posbíraná během osobních a pracovních setkání mezi lety 2021-2022. Důležitými údaji i připomínkami do ní přispěli zástupci organizací lidí se zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním postižením. Brožura tak nabízí informacemi přímo od organizací, které tyto skupiny zastupují.

Editor brožury:

Ondřej Horák

Externí konzultanti:

Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA

Olga Kurzová, bývalá ředitelka Studia OÁZA, kulturního centra pro lidi s mentálním postižením

František Brašna, vedoucí metodického centra odstraňování bariér SONS

Grafika, ilustrace:

Kakalík