first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Téma

JÍDLO

Společným tématem pro 14. ročník přehlídky Máš umělecké střevo? je JÍDLO. Na první pohled se může jevit jako zcela všední. Ve skutečnosti jde ale neustále aktuální téma, které nabízí řadu pohledů a možností, jak k němu přistoupit.

JÍDLO je možné vnímat jako nekonečný kreativní prostor: konzumace jídla jako uspokojování základní lidské potřeby, jídlo jako znak rozmanitosti a lidské kreativity (výroba a příprava jídla, nejrůznější ingredience), jídlo jako způsob komunikace mezi lidmi i celými národy (recepty, různé využívání surovin z celého světa, kuchařské show), jídlo jako estetický objekt a jako umělecké dílo (vizuálně atraktivní podoby jídla nebo jeho obrazové zpracování v historii umění). 

Je možné ho však nahlížet ze společenského, ekonomického, politického úhlu pohledu – a kriticky: nedostatek jídla a plýtvání jídlem (sociální rozdíly, environmentální dopady), nadměrná výroba jídla (následky v podobě nadváhy obyvatel), nerovnoměrná distribuce jídla po světě (každý 9. člověk na světě trpí hladem, čtvrtina lidské populace má ztížený přístup k potravinám versus fakt, že v Evropě je 22 milionů dětí, které trpí nadváhou, ve vyspělých zemích je až čtvrtina obyvatel obézní a potíže s nadváhou má až 53% evropské populace).

V každém případě je to téma srozumitelné a každému dostupné. Navíc ho lze vnímat – v době války na Ukrajině a jejích možných dopadů na zásobování jídlem – jako bolestně aktuální pro následující měsíce.

Vzdělávací platforma MUS bude opět nabízet různé workshopy a konzultace k tématu.

Kontakt

Koordinátor přehlídky Máš umělecké střevo?:

Jiří Raiterman, jiri@dox.cz

Harmonogram přehlídky

SEMIFINÁLE

(možnost prezentace v jedno ze tří míst a termínů)

středa 26. dubna 2023 Centrum současného umění DOX v Praze, auditorium

čtvrtek 27. dubna 2023 Moravská galerie v Brně, UMPRUM, přednáškový sál

pátek 28. dubna 2023 Národní galerie Praha, Veletržní palác, KORZO

FINÁLE

instalace finálové výstavy

čtvrtek 25. května 2023 Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, prostor výstavy

finálová prezentace

pátek 26. května 2023 Moravská galerie v Brně, UMPRUM, hlavní dvorana

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 

pátek 9. – neděle 11. června 2023 Budapešť, bude upřesněno

JÍDLO

14. ročník

2022/2023