first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

PRAHA – HRANICE

Integrace a aktivizace cizinců za pomoci umělců zaměřených na výtvarné umění.

Smyslem projektu je aktivně propojit výtvarné umělce či studenty uměleckých škol s cizinci žijícími na našem území.

Naší snahou je spojit vybrané cizince žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pochází ze zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky pro vznik společného díla/projektu. Výstupem pak má být vzájemná spolupráce a společný (umělecký) výstup. Všichni účastníci projektu (organizátoři i umělci) se ho účastní v roli dobrovolníků (bez nároku na finanční ohodnocení). 

Záměr vznikl na základě debaty s respektovanou organizací Centrum integrace cizinců (CIC) zaměřenou na začleňování cizinců do české společnosti a z deklarovaného zájmu a potřeb cizinců (azylantů, uprchlíků, čekatelů) žijících na našem území. Dohromady se projektu zúčastnilo na dvě desítky osob.

Mezi účastníky projektu jsou ženy a muži nejrůznějšího věku a sociálních vazeb, kteří pochází např. z Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Slovenska, Vietnamu, Finska, Bulharska, Mexika nebo Venezuely. Umělci, kteří se projektu zúčastnili jsou Magdalena Kwiatkowská (PL), Mira Gáberová (SK), Veronika Leová (VIE), Peter Fabo (SK), Alexandra Yordanova (BUL), Petr Philippov  (RU) nebo Ondřej Brody (VEN).

2019

Od 6. června do 13. října 2019 se v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě uskutečnila výstava Jaké hranice?, která reaguje na aktuální téma migrace a skládá se ze dvou částí. Výstava v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě kombinuje díla vzniklá jak během této spolupráce, tak díla významných umělců české moderny především první poloviny 20. století. Jsou mezi nimi např. F. Kupka, Toyen, K. Sokol, A. Mucha, F. Tichý a řada dalších. Smyslem tohoto spojení je otevření témat mezinárodní spolupráce, zahraničních vlivů a motivů, které vždy ovlivňovaly nejen naše umělce, ale především celou českou společnost.

2018

Projekt odstartoval v únoru 2018 debatou s cizinci, kteří reagovali na výzvu o zapojení do společné aktivity. Debatu Cizinci v České republice: současný stav zaštítila organizace CIC a proběhla v galerii Display (galerie Display, 20. 2. 2018). Současný stav cizinců v ČR představil ředitel Centra pro integraci cizinců, o. p. s. Lukáš Wimmer, umělecký projekt spolupráce Ondřej Horák (MUS).

V období březen – září došlo k řadě společných schůzek v prostoru Pražského kreativního centra a k pravidelnému setkávání jednotlivých dvojic. Schůzky probíhají v českém jazyce.

V říjnu 2018 byl projekt poprvé představen v rámci festivalu 4 dny v pohybu (5. – 13. 10., Desfourský palác) v jeho výstavní části. Na výstavě byl představen výběr prací šesti dvojic.

V listopadu byl projekt představen v ramci prezentací najzajímavějších integračních projektů roku na konferenci nazvané Akcent na migraci v pražském divadle Archa (divadlo Archa, 3. 11.).

V prosinci bylo v prostorách Pražského kulturního centra (PKC) umístěno dílo účastnice projektu Alexandry Yordanové, které vzniklo v rámci projektu Praha – Hranice.

 

Fotogalerie