first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Jaká témata vnímáme aktuálně jako důležitá my dospělí – umělci a vyučující? Která témata mohou rezonovat i mezi dětmi ze ZŠ?

Na prvním společném setkání v DOXu jsme se o tom bavili a postupně se dopracovali k velmi širokému a mnohovrstevnatému tématu: „HRANICE“.

To se také stalo oficiálním téma ročníku 23/24 pro projekt Umělci po škole v ČR.

Ať už jde o hranice našeho osobního prostoru nebo ty geografické, o jejich překračování, ochranu nebo otevírání, o asociace na hravá témata nebo ta vážnější, důležité je, na co společně přijdeme. Věříme, že téma bude pro všechny zapojené tvůrce inspirující. Jaké médium a kreativní přístup na ztvárnění tématu školní týmy pod vedením „jejich“ umělců zvolí, je čistě na společné dohodě. Spolupráce je klíč k úspěchu.

Projekt bude na konci školního roku završen společnou výstavou všech skupin. Nyní nastává čas pro společnou kreativní činnost ve školách!