first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Pražské Quadriennale

PQ je světová výstava scénografie, divadelního designu a architektury, která se koná jednou za čtyři roky.

2023

RARE PLACES/VZÁCNÁ MÍSTA

Doprovodný program PQ tvořila nabídka pro širokou veřejnost a školní skupiny. Jeho středem byl interaktivní prostor, který byl umístěný mezi výstavními halami Holešovické tržnice. Doprovodný program se vztahoval k ústřednímu tématu PQ 2023, kterým byl termín „rare“, tedy „vzácný“. Prostor bývalé výstavní haly b ylupraven tak, aby jeho návštěvník prožil mimořádný, výjimečný okamžik při setkání s vizuálním dílem. Zároveň byl tento prostor interaktivní a každý návštěvník se tak mohl aktivně zapojit do kreativní práce a podílet se na proměně jeho podoby. Program inspiroval k hledání a zachycení toho nejvzácnějšího, co máme, co vlastníme; našich vzpomínek. Jaká je nejvzácnější? Je to vzpomínka na rodiče? Mého psa? Konkrétní hračku? Krajinu, do které se rád vracím? Na kamarády? Na vzácnou vůni?
Umožnili jsme každému nejen své vzpomínky hledat, ale také je za pomoci nejrůznějších materiálů převézt do konkrétní podoby. Vzniklá díla postupně zaplňovala prostor pod střechou haly – prostor haly se změnil v místo vzácných vzpomínek. Vzácné místo. Na tuto aktivitu, do které se mohl zapojit každý návštěvník PQ, navazoval další program, workshopy, setkání a umělecké dílny. Zvláštní pozornost byla věnována školním skupinám, na které čekala akční prohlídka ve výstavních pavilonech zakončená workshopem ve společném prostoru a společnou prací na budování „vzácného místa“.
Autorem námětu pavilonu PQ byl Ondřej Horák, Kakalík a Jiří Raiterman, autorkou doprovodných programů Tereza Beranová.
Program pro MŠ a 1. stupeň základních škol

VZPOMÍNKY NAD ZLATO

Vzácné je to, co je pro nás jedinečné, čeho se jen tak nehodláme vzdát. Můžou to být lidé, místa, zvířata, ale i vůně, hodnoty nebo vzpomínky. Přijďte se zasnít, zahloubat i pobavit ve výstavě mezi instalacemi PQ. Součástí programu je výtvarná aktivita v ateliéru a interaktivní prohlídka s lektorem ve vybraných částech výstavy.

Program pro 2. stupeň základních a středních škol

VŠEDNÍ MÍSTA PAMĚTI

Všednost a každodennost nám často nedovolí vidět věci běžné jako vzácné – výjimečné instalace scénografů a tvůrců z celého světa tuto všednost umí spolehlivě proměnit do výjimečného zážitku. Jak ale z takového zážitku udělat vzpomínku, která v naší paměti uvízne? Stačí silný zážitek? Je lepší zapojit více smyslů? Prostřednictvím workshopu se z žáků a studentů stanou „architekti místa paměti“. Paměť je potřeba stavět a vzpomínky dovedou být pevným materiálem.

 

 

2019

ZAŽIJ ZÁZRAK

Máš umělecké střevo? vytvořilo pro ročník PQ 2019 kompletní doprovodný program s tématem Zažij zázrak. Od ledna do března probíhala soutěž pro základní a střední školy po celé republice nazvaná Zažij zázrak ve 27 000 cm3! Děti zasílali krabice v tomto rozměru s podobami nejrůznějších zázraků. Několik stovek zaslaných objektů pak

bylo vystaveno přímo na pražském výstavišti a jeden z nich, který vybrala odborná porota, byl dokonce vytvořen v reálném měřítku.

Součástí PQ se stalo obrovské bludiště tvořené boxy o rozměrech 4×4 metry. Každý z nich byl nabídnut vybraným umělcům nebo organizacím. Umělkyně Markéta Hlinovská a Tereza Damcová vytvořily interaktivní prostory, ve kterých byli návštěvníci povzbuzováni k vlastní tvorbě, výtvarník Kakalík představil v hravé podobě historické postavy spojené s divadlem a svoje boxy vybavila také Česká televize nebo LEGO.

Pod vedením lektorky Terezy Beranové jsme uspořádali během šesti dnů čtyřicet programů pro mateřské, základní a střední školy z celé republiky, které navštívilo téměř tisíc dětí a pedagogů. Pro rodiče s dětmi jsme připravili víkendové dílny s Aeroškolou, s firmou LEGO nebo také Olivií Lomenech Gill, slavnou anglickou ilustrátorkou knih od J. K. Rowling. Prostory PQ dětem a zázračného labyrintu celkově navštívilo přes čtyři tisíce dětí, rodičů a pedagogů.