first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

MUS 60+

Platforma MUS připravuje programy, které vznikají díky mezigenerační spolupráci mezi studenty středních škol a seniory. Vzájemná spolupráce mezi vybranými studenty a seniory má nabourávat stereotyp o rozdílných generacích a špatné možnosti spolupráce.

V roce 2019 se během Festivalu 4+4 dny v pohybu odehrály výtvarné dílny určené seniorům a seniorkám se zájmem o současné výtvarné umění nebo se snahou získat nové výtvarné dovednosti a schopnosti.

Projekt MUS 60+ zaštiťuje umělkyně Eva Jiřička, která je zárověň autorků workshopů pro Elpidu a MUS i kurátorkou společných výstav.