first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Výtvarka pro učitelstvo

Výtvarka pro učitelstvo je nehierarchizované prostředí, prostor pro propojování a vzájemné obohacování učitelstva a umělectva. Účastnictvo může očekávat přednášky, diskuse, workshopy zaměřené na současné umění a vzdělávání a prožitek z vlastního tvořivého procesu (pedagogického i výtvarného).

Výtvarka pro učitelstvo se koná 2x měsíčně po dobu 150 minut s kapacitou 10 osob a je zdarma.

 

Kontakt

Koordinátorka Výtvarky pro učitelstvo:

Kristina Grežďová, kristinagrezdova.vytvarka@gmail.com

Janovského 27, Praha 7 

 

 

Nadcházející workshopy

ZAI XU

8.2. 18:00-20:30

V únoru bude ve Výtvarce rušno! Čtvrtek 8. 2. nabídne účast na workshopu respektovaného umělce Zai Xu. Ten do výtvarky (ale také do Výtvarky!!!) přinese hru, jejímž cílem je poznávání přístupů k analýze uměleckého díla prostřednictvím kolektivní diskuse nad jeho významy a hodnotami. Jedná se o interaktivní cvičení, kde se účastnictvo rozdělí do skupin, ke kterým je přiřazeno určité umělecké dílo. Každácskupina má v tomto spekulativním prostoru za úkol kritizovat dílo jiné skupiny a obhájit to své. Součástí workshopu bude i prezentace uměleckého prostoru Světova1 a dozvíme se také něco o neziskových galeriích nebo artist-run spaces.

Zai Xu (*1998) je umělec, producent, kurátor a zakladatel uměleckého prostoru SVĚTOVA 1. Ve své umělecké praxi reaguje na queer témata, zaměřuje se na pocity úzkosti a zranitelnosti. V různých médiích, jako je psaní, fotografie či mixmediální instalace, rozvíjí jednotlivé složky své identity. Jeho praxe sestává převážně z autobiografických děl zaměřených na osobní boj s dospíváním jako první generace imigrantů, kteří musí čelit projevům diskriminace a rasismu. Od roku 2018, kdy byl umělecky vedený prostor SVĚTOVA 1 založen, se zaměřuje na podporu mladého umění, experimentování s výstavními formáty a hledání optimálního schématu udržitelnosti. Xu se dramaturgicky a kurátorsky podílí na všech aktivitách SVĚTOVA 1, kde bylo produkováno více než 22 výstav a šest desítek doprovodných programů. V roce 2022 SVĚTOVA 1 iniciovalo vzdělávací výzkumný cyklus As We Grow, zaměřený na učení prostřednictvím tvorby pro umělce*kyně.

DIVADELNÍ EXPEDICE I. a II.

21.2. 18-20:30

28.2. 18-20:30

Dvojdílný workshop DIVADELNÍ EXPEDICE I. a II. bude zaměřený na médium autorské divadelní tvorby přímo v rámci výuky ve vyšších ročnících ZŠ a zejména na SŠ. V úvodu workshopu nás Romana Bartůňková seznámí se svojí sedmiletou zkušeností s pořádáním divadelních expedic na Gymnáziu Na Zatlance. Nabídne širokou škálu pedagogických cílů, které realizace školního autorského divadelního představení může plnit a také to, jak lze díky němu budovat mezipředmětové vztahy. Budeme se bavit o tom, jak podobné aktivity napomáhají rozvoji silných stránek a kompetencí u studujících a žáků. Podíváme se společně na trailery k divadelním představením, které vytvořili studující prvních a druhých ročníků gymnázia za pouhý jeden týden. Samozřejmě nakoukneme také do procesu přípravy a tvorby takového projektu, vzhledem k vašemu školnímu prostředí a jeho podmínkám. Nezaměnitelnou roli zde hraje i propojení s profesionálními divadelníky a techniky. Jak s nimi navázat spolupráci?

Workshop bude probíhat částečně i sebezkušenostní formou. Účastníci/ce si vyzkouší část procesu od počátečního nalézání společného tématu po realizaci drobných performačních etud přímo v prostoru Výtvarky!! Pohodlné oblečení výhodou.

Romana Bartůňková je členka platformy Máš umělecké střevo?, kde vede celostátní projekt Umělci po škole propojující současné mladé umělce a ZŠ. Devátým rokem působí na smíchovském Gymnáziu Na Zatlance a na VŠ UMPRUM vede předmět Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi. Nově realizuje také tvůrčí kurzy pro soukromé Gymnázium Kudykampus. V minulosti pracovala ve společnosti Člověk v Tísni jako koordinátorka vzdělávacích aktivit v sociálně vyloučených lokalitách.

Workshop má dvě části, účast na obou je doporučená. Registrace na kristinagrezdova.vytvarka@gmail.com

Omar El-Sadek

14.3. 18-20:30

Tianrui Pan

21.3. 18-20:30

Již proběhlé workshopy

Lenka Glisníková a Karolína Matušková (fotografické duo): SHOTBY.US

Matouš Hrbek (vizuální umělec): Od afektu k redukci

Sasha Honigman (vizuální umělkyně): All is malleable:all is temporary

Iida Nissinen (vizuální umělec*): Sex ecologies, ecoghotic

Michal Hartl (průvodce): Nemísta prahy, komentovaná procházka

Michaela Trpišovská (lektorka mus a ngp): Unschooling, domácí vzdělávání a pozice výtvarného pedagoga

Kamila Przychodzka (aktivistka, ciocia czesia) a Kristína Grežďová (lektorka mus, ngp): Aktivismus a vizuální umění, artivistlab, příprava transparentů a plakátů k demonstraci my body my choice

Jana Jarošová (vizuální umělkyně): Současné podoby ilustrace

Marie Pohořská (učitelka mš): Možnosti propojování výtvarné a dramatické výchovy v preprimárním vzdělávání s cílem rozvíjení předčtenářské gramotnosti

Pavlína plachá (učitelka mš): Řemeslo ve výtvarné výchově

klára Hušková Smyczková (lektorka národní galerie v praze a ateliér okraj): Zátiší, studijní kresba

Jonne Vaisanen (vizuální umělec): Foundational beauties of art David Pinkava (vizuální umělec): Automatická kresba

Veronika Zavřelová (učitelka zuš, zakladatelka formátu setkávání učitelů): Studenti učitelství na praxích

Ida Muráňová (edukátorka ngp): Galerijní edukace a tvorba koncepcí