first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Výtvarka pro učitele

Nehierarchizované prostředí, ve kterém nacházíme nové inspirace a možnost sdílení. Vyučující mohou očekávat prožitek z vlastního tvořivého procesu (pedagogického i výtvarného) s reflexí, přímé ukázky příprav, diskuse a přednášky, workshopy zaměřené na současné umění a vzdělávání.

Workshopy v rámci Výtvarky pro učitele se koná 2x měsíčně po dobu 120 minut s kapacitou 15 osob a je zdarma. Jednotlivé workshopy se zaměřují na tvorbu neboli formulaci výtvarných otázek a případných transformací, vlastní tvorbu jako reakci na výtvarný úkol a reflexe, přednášky a diskuze s teoretiky, umělci, lektory a učiteli.

Kontakt

Koordinátorka Výtvarky pro učitele:

Kristina Grežďová, kristinagrezdova.vytvarka@gmail.com

Janovského 27, Praha 7