first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

CO BYS BYLO, KDYBYS TADY ŽILO

Výstava v NZM 16.11.2023-7.1.2024

Společný projekt klientů z Elpidy a dětí z kurzů Výtvarka!!!, které organizuje platforma Máš umělecké střevo? Autorkou projektu a kurátorkou výstavy byla Eva Jiřička.

Stojíte před rostoucím kolektivním tělem, složeným z představ autorů napříč generacemi. Nové formy života, transformace tvorů a rostlin. Text definuje městský prostor a jeho sociální jedinečnost. Jak moc se cítíme spojení s prostředím, v kterém žijeme? Jak ho vnímáme? Jak nás formuje? Tyto otázky jsme promýšleli v médiu kresby, frotáže a textu. Na základě explorace vlastních prožitků i materiálního okolí jsme si náš lokální prostor definovali a poté individuálně zakreslovali spekulativní narativy současnosti i budoucnosti, bytosti, tvory a formy života, které v nich pobývají. Fantaskní hledání nové, paralelní i mimolidské existence v městském prostředí nás nutí zamýšlet se nad sebou, nad podmínkami, v kterých žijeme a také nad tím, jak lidi mění svět kolem sebe. Nejde to bez otázky směřované k sebe sama. Co nebo kdo jsem? Jak vypadám? Co by mi vyhovovalo lépe, nebo mě snad něco překáží? Kým nebo čím bych se případně stal. Koho vidím kolem sebe. Jaké společenství společně tvoříme. Jednotlivé kresby jsou protkány červenou nití, kterou lektorky společně s diváky v den otevření prošili. Koberce vybízí k odpočinku a nabízí místo k zasnění se i zamyšlení přímo mezi expozicemi
muzea. Dílo je v procesu zrodu. Prostor je malou dílnou, kde mohou časem vznikat další kresby, které budou postupně všity a tělo tvora z tvorů se ještě promění. Své kresby prezentují děti z Výtvarky! Pod vedením lektorek MUS: Kristíny Grežďové, Magdaleny Hrubé, Evy Jiřičky, Michaely Trpišovské, senioři z Elpidy z Ateliéru kresby pod vedením Evy Jiřičky a Úterní ateliér pro děti 10+ pod vedením Terezy Beranové v NG ve Veletržním paláci.