first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Letošní ročník

Všechny potřebné informace k letošnímu ročníku jsou umístěny zde.

Historie

Přehlídka vznikla v roce 2009 jako projekt lektorského centra GASK v Kutné Hoře. Od té doby se do jejího pořádání zapojily další české galerijní instituce: Národní Galerie Praha, Centrum současného umění DOX, Moravská galerie v Brně, Galerie Rudolfinum, Meet Factory, VCG Pardubice, Lidická galerie, tranzitdisplay. Od roku 2016 probíhá soutěž také na Slovensku (Slovenská národná galéria), v Maďarsku (Ludwig Muzéum), v letech 2018/2019 se uskutečnila také v Německu (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Porotu odborníků/odbornic, která hodnotí jednotlivé prezentace a vybírá nejzajímavější projekty, tvoří umělci/umělkyně, teoretici/teoretičky umění a pedagogové/pedagožky. V předchozích letech v porotě zasedli: Marie Bergmanová, Radomíra Sedláková, Karin Kottová, Vanda Skálová, Luba Hédlová, Silvie Šeborová, Ondřej Chrobák nebo Jan Skřivánek, novinář Jan H. Vitvar, umělci a umělkyně: Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Markéta Kinterová, Jan Fabián, Milena Dopitová, Marek Meduna, Ondřej Brody, Filip Cenek, Kateřina Šedá, Richard Loskot, Kateřina Vincourová, Mark Ther nebo Vendula Chalánková, Mark Ther, Vendula Chalánková, Olga Krykun nebo Karin Písaříková. Ocenění studenti a studentky získávají putovní Cenu Uměleckého střeva, kterou zhotovila sochařka Pavla Sceranková. Každoročně je oceněn také vybraný pedagog za „nejvýraznější pedagogický počin“. Všichni získávají nejrůznější materiály poskytnuté spolupracujícími galeriemi či dary od našich podporovatelů (Wacom, Papelote apod.).

Pro koho?

Projekt je určen studentkám a studentům středních škol. Zve je k aktivnímu zkoumání uměleckých přístupů a jejich významu v každodenním životě. Úkolem studentů je vytvořit tvůrčí skupinu (min. 2, max. 6 osob) a zpracovat svůj projekt podle tematického zadání. V uměleckém projektu lze využít různé oblasti zájmů jednotlivých studentů a studentek.

Proč?

Cílem projektu je nabídnout studentstvu možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy v kontextu prostředí, ve kterém žijí, příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich, pracovat na delším projektu, který se nějak dotkne jejich každodenního fungování a objeví pro ně nové podněty. Také představit současné umění jako partnera pro objevování nových souvislostí, pro přemýšlení o člověku a o světě.

Kdy?

září – říjen: zahájení soutěže, zaslání informací do škol

listopad: ukončení termínu přihlášek

prosinec – únor: workshopy pro studenty v pořadatelských galeriích, konzultace prací přihlášených skupin ve školách (na vyžádání)

březen: semifinálová kola, výběr 25 nejzajímavějších projektů pro finále soutěže

květen: finále, výstava nejzajímavějších projektů ve vybrané galerii

červen: setkání zástupců nejzajímavějších projektů z České republiky a zahraničí, výstava jejich prací v jedné z pořadatelských galerií

Jak na to?

Doporučujeme projekt zapracovat do plánu humanitních předmětů a využít ho jako realizaci cílů průřezových témat (ENV, MEDV apod.). Pro každý ročník organizátoři přehlídky vyberou téma, které nabízí kromě možnosti nejrůznějších výtvarných řešení také mnoho propojení s oblastmi za hranicemi výtvarného umění: vědními obory počínaje a zábavou nebo vírou konče. Naší snahou je upozornit na pozici umění jako významného fenoménu úzce spjatého jak s naší současností, tak historií. Výsledné práce musí vycházet z nabízeného tématu. Jejich ztvárnění, volba uměleckého přístupu nebo média je však zcela na nich. Je možné využít jak tradiční přístupy (např. malba, socha, grafika), tak nová média (video, fotografie, počítačová animace, využití sociálních sítí apod.). Při celkovém hodnocení je pro porotu rozhodující pouze kvalita samotného díla a splnění zadání.