first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Výstava Umělci po škole

Termín: 3.–12.6.2022

Výstava školních projektů založených na participaci současných mladých umělkyň a umělců Umělci po škole! je logickým vyústěním několikaměsíčního procesu.

Učitelky a učitelé výtvarné výchovy ze základních škol Prahy 7, 10 a 22 si při společných workshopech pořádaných platformou Máš umělecké střevo? prostorách Studia DOX pravidelně vyměňovali zkušenosti například na to, jak v hodinách žáky motivovat nebo jaké jim nabízet aktuální podněty k tvorbě. Postupně rozvíjeli společně zvolené téma, jímž se v reakci na dlouhou pandemii stalo téma: Komunikace – vztah a dialog.

Na přípravná setkání byli pozváni také umělci a umělkyně – většinou mladí absolventi pražských uměleckých škol, kteří se následně pustili do práce s dětmi přímo ve školách. Tvůrci z nejrůznějších uměleckých oborů (malba, fotografie, konceptuální tvorba, grafika a ilustrace, intermédia, divadlo) vyučujícím a dětem nabídli svůj pohled, oblast tvorby i médium a společně postupně přicházeli na to, jak téma uchopit právě s jejich specifickou třídní skupinou.

To, co se projektem Umělci po škole! prolínalo jako červená nit, byla společná dohoda, že dokonalý výstup – dílo – není jejich cílem. Cílem byl společný zážitek a radost ze společné tvorby.

Participující umělci a umělkyně: Timur Aloev, Štěpánka Bláhovcová, Olivia Fantúrová, Klaudie Hlavatá, Matouš Hrbek, Eva Jiřička, Olga Krykun, Nikola Rácová, Jakub Růžička, Tereza Sýkorová, Lenka Štěpánková a Václav Wortner

Vedoucí projektu a kurátorka výstavy: Romana Bartůňková