first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Projekt Umělci po škole

V pondělí 20. 9. došlo v Centru současného umění DOX k setkání pedagogů výtvarné výchovy z Prahy 7 a 10 v rámci projektu ‚Umělci po škole‘.

Vedoucí projektu, Romana Bartůňková (Máš umělecké střevo?), představila možnosti spolupráce mezi dětmi z místních ZŠ a umělců v hodinách výtvarné výchovy během školního roku 2021/2022.

Projekt navazuje na předchozí ‚Praha 10: Neseď!‘ a snaží se aktivizovat děti, podporovat pedagogy, zapojit umělce a nabídnout jim tak vzájemnou spolupráci.