first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Podporujeme Týden pro klima

MUS PODPORUJE Týden pro klima!

20. – 27. 9. 2019

Není nám jedno, v jakém prostředí žijeme a v jakém budou žít další generace. Podporujeme proto Týden pro klima a pro další ročník soutěže jsme vyhlásili téma „Motýlí efekt“, v němž vyzýváme studenty základních a středních škol, aby ve svých projektech pracovali s ekologickými náměty.