first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Otevíráme Výtvarku!

Od příštího týdne (24. 5. 2021) se v nově upraveném prostoru ve Štenberkově ulici (hned vedle Keramiky) otevírá Výtvarka. K jejímu otevření dochází díky spolupráci DDM Prahy 7 a zástupců platformy Máš umělecké střevo?

Výtvarka bude nabízet kurzy pro mladší i starší děti ale také třeba kurz filmové animace pro děti. Programy povedou dlouholetí lektoři zaměření na výtvarné umění a s praxí z našich galerií. Právě návštěvy aktuálních výstav v galeriích, ateliérů umělců žijících na Praze 7 nebo i prohlídky ateliérů AVU mají být součástí netradičního pojetí Výtvarky! Zároveň se kurzů mají i účastnit umělci, žijící na Praze 7.

Autorem koncepce Výtvarky! je Ondřej Horák a Jiří Raiterman, vedoucími programů jsou Tereza Beranová, Michaela Trpišovská a Kakalík. Ten je autorem vizuální identity Výtvarky!, architektonické úpravy prostoru vznikly podle návrhů Tomáše Svobody, pedagoga AVU.

Aktuálně nabízené programy

🟡 Výtvarka! I pro mladší děti (5-7 let), kapacita 10-12 dětí čtvrtek 16:00 – 17:30
🟡 Výtvarka! II pro starší děti (8-12 let), kapacita 10 – 12 dětí středa 16:00 – 17:30
🟡 Kurz Animace pro starší děti (8-12 let), kapacita 10-12 dětí úterý 16:00 – 17:30

Částka za půlroční kurz Výtvarky v rámci DDM Prahy 7 je 650 Kč, celoroční 1 200 Kč. Přihlašování probíhá přes stránky www.ddmpraha7.cz v sekci online zápis! 📩

Více informací bude možné najít postupně na sociálních sítích i na našem webu.