first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Náhradní termíny

S ohledem na aktuální události posouváme nejzazší termín odevzdání soutěžních projektů na pátek 24. dubna.

Náhradní termíny semifinále a finále se intenzivně řeší s jednotlivými galeriemi, budeme vás včas informovat. Přejeme pevné zdraví!