first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Finále 12. ročníku Máš umělecké střevo?

Do neděle 20. 6. 2021 je možné se seznámit ve Veletržním paláci v Praze s nejzajímavějšími studentskými projekty, které vznikly v rámci každoroční přehlídky Máš umělecké střevo?

Minulý týden se v Národní galerii Praha uskutečnilo finále 12. ročníku s tématem Idol, které nabídlo studentům pracovat s myšlenkami spojenými s fenoménem „idolu“ v 21. století. Ti se vyrovnávali s otázkami typu „Jakou roli hrají v dnešním světě plném neustálých změn a turbulencí různí idolové a idoly? Jak můžeme vnímat současné odmítání historických idolů, kácení soch, debaty o jejich pravém významu? Je idol spíš vzor, nebo uctívaná modla? Má pro vás „idol“ pozitivní, anebo negativní nádech? A jak tomu bylo v minulosti?


„Letošní ročník byl již podruhé poznamenaný koronavirovou epidemií. Studenti se tak znovu věnovali projektům především ve svém volném čase a komplikací byla také vzájemná spolupráce, která byla výrazně omezena. Přesto se do projektu zapojily stovky studentů, kteří zaslali na 60 projektů. Další studenti pracovali na stejném tématu na Slovensku či v Maďarsku. Příští týden se v bratislavské SNG uskuteční mezinárodní setkání oceněných projektů, bohužel jen v on line formě“,
říká vedoucí projektů MUS Jiří Raiterman.

Cenu Máš umělecké střevo? získaly studentky z Gymnázia Na Zatlance v Praze, Julie Satranská, Agáta Mančusková a Izabela Marina Mahon se svým projektem Kvartits. Cenu jim předala umělkyně Adéla Babanová. „Letos se porota shodla zcela jednoznačně. U oceněné práce studentek Gymnázia na Zatlance jsme ocenili vtipný přístup k aktuálnímu tématu a spojení osobních i společenských témat“, shrnuje postoj poroty Monika Švec Sybolová z Národní galerie Praha.

Porota ocenila také další projekty: za mimořádnou spolupráci v tvůrčí skupině dostali ocenění studenti z Gymnázia Na Zatlance v Praze, Johana Hofmeisterová, Vincent Klusák a Emma Bernardová s projektem Lid. dílo. Za nejvtipnější prezentaci projektu byly oceněny studentky Luckrécia Zemanová, Amálie Černínová a Natálie Absolonová z Církevního Gymnázia Německého řádu v Olomouci. Za nejpůsobivější prezentaci projektu získaly ocenění studentky z Gymnázia prof. Jana Patočky v Praze, Veronika Tůmová, Luisa Havránková, Gabriela Höschlová a Michala Hálková s projektem Sraz (ne)anonymních idolů. A v neposlední řadě ocenění za konceptuální řešení projektu studenti Martin Chmelík a Samuel Marišler ze SUPŠ Uherské Hradiště s projektem Kruh.

Za výjimečný pedagogický počin byla oceněna Romana Bartůňková z Gymnázia Na Zatlance v Praze.

Do finálové přehlídky postoupila celkem dvacítka projektů z celé České republiky, studentské práce hodnotila odborná porota, tvořená zástupci našich největších galerií. I přestože koronavirová epidemie poznamenala letošní projekty a možnost spolupráce mezi studenty, vznikly i tak různorodé projekty s neotřelými nápady a často na špičkové úrovni.