first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Co a kdo je MUS?

Máš umělecké střevo? (MUS) je mezinárodní platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách. Pořádáme soutěže a workshopy, umisťujeme umělecké instalace do veřejného prostoru a děláme spoustu dalších aktivit.