first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

2v1 s Máš umělecké střevo? a Monikou Sybolovou

Náhradní termín se koná v neděli 24. 11. 2019

Kapacita je omezená (max. 25 osob).
Sraz účastníků je v 10:00 ve Veletržním paláci (dole u kasy).
Cena student 100,- Kč, dospělý 150,- Kč (platba na místě).
Rezervace na bohdana@umeleckestrevo.cz.

Daniel Pitín – Papírová věž
Daniel Pitín (1977) je jednou z vůdčích osobností naší výtvarné scény. Výstava Papírová věž na více než
třicítce obrazů je průřezem jeho malířskou tvorbou s důrazem na novější práce. Doplňují je filmy, z nichž
některé umělec vytvořil přímo pro výstavu, které akcentují některé aspekty Pitínovy malířské tvorby a
zároveň tvoří průhled do jeho inspiračních zdrojů.


Foto: Martin Polák

Alberto Giacometti

Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších
umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966).

Jeho hlavním námětem byla lidská postava. Proslavily ho především existenciálně naléhavé protáhlé
figury vznikající po druhé světové válce, neméně závažná jsou však i jeho díla z meziválečného období,
kdy patřil k jádru pařížské avantgardy. Výběr exponátů, který bude představen ve Veletržním paláci,
zahrnuje přes sto plastik (včetně vzácných sádrových originálů), malby a kresby ze všech Giacomettiho
tvůrčích období od dvacátých do šedesátých let.

Foto: Helena Fikerová