first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

2. ročník—2010/2011
Navrhni svoji galerii

Vítěz

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava –Helenín

Studenti

4. ročník

Studenti čtvrtého ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě – Heleníně přišli na konci listopadu s akcí, která oživila jihlavský veřejný prostor. Díla svá a svých spolužáků prezentovali instalované na staré dřevěné kárce, se kterou objížděli významná místa v centru Jihlavy. Podobných akcí, jejichž podstatou je prezentace umění za pochodu v ulicích města nalezneme v Praze a Brně více (např. Walking Gallery organizovaná studentkou FaVU Denisou Belzovou), na jihlavské akci je však výjimečné, že se k takovémuto kroku odhodlali studenti střední školy.