first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

4. ročník—2012/2013
„Kolumbus objevuje břehy Ameriky“

Vítěz

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín

Studenti

Andrea Sobotková, Lenka Zlatušková a Eva Nedorostová (pod vedením MgA Andrey Demek)

Projekt ,,Mezibřehy aneb Kde domov můj?“ studentek z Jihlavy – Helenína splnil nejlépe letošní zadání a obohatil ho o nápadité řešení. Studentky vytvořily svou práci společně s žadateli o azyl v utečeneckém táboře. Výsledkem této spolupráce byla „stolní hra“ a  upravená mapa s informacemi o místech, ze kterých jednotliví žadatelé pocházeli. Koncepci doplnilo také video zaznamenávající historii této spolupráce. V rámci spolupráce došlo k uskutečnění dvou společných workshopů. Porota tvořena zástupci Moravské galerie, organizátorů MUS? a doplněna o kurátory Silvií Šeborovou, Ondřeje Chrobáka a umělce Filipa Cenka ocenila především invenční přístup k tématu a vhodně uplatněnou kombinaci uměleckého výstupu a  aktuálního společenského tématu.