first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Podporujeme stanovisko platformy uMĚNÍM k revizím RVP

Otevřít dokořán brány škol umění a kultuře znamená zvýšit motivaci k učení, zlepšit výsledky a wellbeing žáků i pedagogů. Na velké změny tu není školství samo.

Celý text se stanovisky, kterých jsme součástí, k aktuální diskuzi k revizím Rámcových vzdělávacích programů najdete na na webu uMĚNÍM.