first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Pořad se současnými umělci/pedagogy, kteří se zabývají výukou na vysokých školách.

Jednou za měsíc probíhá debata s přizvaným umělcem, kterého se ptáme, jak vypadá přijímací řízení a studium na uměleckých školách i na jejich vlastní zkušenosti z umělecké praxe. Debata je přístupná veřejnosti. Oslovení přijali např. Tomáš Svoboda, Markéta Vinglerová, Jan Pfeiffer a Matěj Smetana.

Záznamy z debat si můžete poslechnout jako podcast.