first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Program na podzim 2017:

Pro koho to děláš? Pořad se současnými umělci/pedagogy, kteří se zabývají výukou na vysokých školách. Jednou za měsíc probíhá debata s přizvaným umělcem, který se zaznamenává jako podcast. Debata je přístupná veřejnosti. Oslovení přijali např. Tomáš Svoboda, Markéta Vinglerová nebo Jan Pfeiffer.

Pro koho to děláš? s Tomášem Svobodou si můžete poslechnout přes Soundcloud.

Odborné kolokvium MUS. Setkání s pedagogy a učiteli výtvarné výchovy nad tématem letošního ročníku, obecné situaci ve vzdělávání a také o současném výtvarném umění. Mezi pozvanými pedagogy jsou zástupci státních i soukromých škol z celé republiky. (akce pouze pro zvané hosty, bude zveřejněna jako podcast)

První kolokvium proběhlo 10. 11. 2017 s pedagogy a zástupci spolupracujících institucí, kteří debatovali nad průběhem soutěže Máš umělecké střevo? a nad dalšími možnostmi v uměleckém vzdělávání.

Záznam debaty

Mezinárodní setkání se zástupci galerií a muzeí ze střední Evropy. Setkání proběhne s přizvanými hosty, kteří konzultují současnou situaci a hledají východiska pro budoucí prezentaci umění se zaměřením na základní a střední školy.

Setkání proběhlo 24. 11. 2017 se zástupci Slovenské národní galerie, Ludwig muzea v Budapešti, Státních uměleckých sbírek v Drážďanech a wroclavské kulturní nadace Brzuch Centrum Trawienia Wizji.