first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Pražské kreativní centrum

Od podzimu 2017 spravujeme prostory pro setkávání se studenty především středních škol z České republiky a zahraničí v rámci Pražského kreativního centra (2. patro) na Staroměstském náměstí. Cílem Pražského kreativního centra je přeměnit opuštěné tzv. Radniční domy v historickém jádru Prahy na centrum vzdělávání, kultury a kreativity.

Prostor je určený pro poradenství, debaty a diskuze s umělci, partnerskými institucemi a školami.

Program na únor 2018: 

Zveme umělce/pedagogy a ptáme se jich, jak vypadá přijímací řízení a studium na uměleckých školách i na jejich vlastní zkušenosti z umělecké praxe.
Další debata se bude konat s umělcem Matějem Smetanou, který v současnosti působí jako odborný asistent na Masarykově univerzitě v Brně a také Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde vyučuje animovaný obraz a postprodukci digitálního obrazu.
Kdy? Pondělí 26. 2. 2018 v 18 hodin
Záznam z debaty si následně můžete poslechnout jako podcast zde.


Pořádáme debaty o umění v anglickém jazyce určené pro studenty středních a vysokých škol. Kurzy probíhají formou diskuzí s lektorem o současném kulturním dění a mají za cíl pomoci při přijímacích zkouškách na umělecké školy v zahraničí. Součástí jsou i návštěvy muzeí a galerií a debaty o výstavách.
Kdy? Každé úterý od 18 do 19.30
(20. února – 24. dubna 2018)
Za kolik? 10 lekcí – 3500 Kč, 1 lekce – 400 Kč
V případě zájmu nás kontaktujte na martina@umeleckestrevo.cz


Konzultace pro studenty 
Nabízíme pravidelné konzultace s účastníky soutěže o jejich projektech. Ptát se můžete na cokoliv, co se týká zpracování vašeho projektu.
Kdy? Každou středu od 15 do 17 hodin
Kontaktovat nás můžete také na Facebooku nebo Skypu (Umělecké střevo).Program na podzim 2017:

Pro koho to děláš? Pořad se současnými umělci/pedagogy, kteří se zabývají výukou na vysokých školách. Jednou za měsíc probíhá debata s přizvaným umělcem, který se zaznamenává jako podcast. Debata je přístupná veřejnosti. Oslovení přijali např. Tomáš Svoboda, Markéta Vinglerová nebo Jan Pfeiffer.

Pro koho to děláš? s Tomášem Svobodou si můžete poslechnout přes Soundcloud.

Odborné kolokvium MUS. Setkání s pedagogy a učiteli výtvarné výchovy nad tématem letošního ročníku, obecné situaci ve vzdělávání a také o současném výtvarném umění. Mezi pozvanými pedagogy jsou zástupci státních i soukromých škol z celé republiky. (akce pouze pro zvané hosty, bude zveřejněna jako podcast)

První kolokvium proběhlo 10. 11. 2017 s pedagogy a zástupci spolupracujících institucí, kteří debatovali nad průběhem soutěže Máš umělecké střevo? a nad dalšími možnostmi v uměleckém vzdělávání.

Záznam debaty

Mezinárodní setkání se zástupci galerií a muzeí ze střední Evropy. Setkání proběhne s přizvanými hosty, kteří konzultují současnou situaci a hledají východiska pro budoucí prezentaci umění se zaměřením na základní a střední školy.

Setkání proběhlo 24. 11. 2017 se zástupci Slovenské národní galerie, Ludwig muzea v Budapešti, Státních uměleckých sbírek v Drážďanech a wroclavské kulturní nadace Brzuch Centrum Trawienia Wizji.