first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Platforma MUS také pořádá pravidelné debaty o umění v anglickém jazyce určené  pro studenty středních a vysokých škol. Kurzy probíhají formou diskuzí s lektorem  o současném kulturním dění a mají za cíl pomoci při přijímacích zkouškách  na umělecké školy v zahraničí. Součástí jsou i návštěvy muzeí a galerií a debaty  o výstavách.