first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Krištof Kintera: Disappearing (Mizení)

Prvním Apendix projektem bylo umístění rozměrného objektu Disappearing (Mizení) umělce Krištofa Kintery do prostoru zámku Krásný Dvůr v západních Čechách. Objekt v březnu 2018 nainstaloval sám umělec přímo na zámecké nádvoří. Jde o první pokus o umístění současného uměleckého díla v tomto historickém objektu.

Socha Disappearing (Mizení) evokuje podobu zmenšené zasněžené hory či kupy sněhu na ulici. Krištof Kintera tak jednoduchým způsobem transformuje klasickou sochu do objektu, který znázorňuje postupnou změnu skupenství (tajícího sněhu) a navíc vše doplňuje o odkaz na městskou estetiku. V soše se město objevuje v symbolické podobě posypové soli a štěrku, které

jsou promíchány se sněhem v ulicích. Právě překážející, šedé hromady sněhu, jež zanechávají jen matnou vzpomínku na pohádkově zasněžené ulice, byly Kinterovi zdrojem inspirace pro toto konkrétní dílo.


Matěj Smetana: Prádlo

Další uměleckou instalací se stalo Prádlo umělce Matěje Smetany, které vzniklo přímo pro atrium Pražského kreativního centra.

Instalaci je možné vnímat několika různými způsoby. Zavěšené vlajky vyvolávají na první pohled dojem pověšeného prádla, tak typického pro historické pavlačové domy, zároveň však představují sekvenci postupně jdoucích políček (filmových framů) pomyslného pohybu vlajky. Ten pak působí jako optická iluze prostorového pohybu na dvourozměrné ploše plátna. Projekt navazuje na některé předchozí Smetanovy realizace, ve kterých pracoval se sledem po sobě jdoucích obrazů nebo objektů, například v dílech Prkno, Pád Louvru nebo Jeskyně.


Ondřej Horák a kolektiv: Praha – Hranice

Dlouhodobým projektem Ondřeje Horáka je spolupráce s umělci a cizinci žijícími  v České republice. Od ledna 2018 vzniká hned několik prací, jejichž autory jsou umělci, kteří vyrůstali v zahraničí a nyní žijící v ČR. Tato spolupráce vyvrcholí společnou výstavou v rámci Festivalu 4+4 dny v pohybu 2018.