first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Apendix je uměleckým projektem MUS, jehož snahou je umisťovat umělecká díla do veřejného prostoru, kde tak mohou vznikat nové vztahy mezi uměleckým dílem a okolním prostředím. Cílem je vytvořit dialog, který by měl ve svém výsledku napomáhat otevírání nejrůznější společenských nebo uměleckých témat. Prvním Apendix projektem bylo umístění rozměrného objektu Disappearing (Mizení) umělce Krištofa Kintery do prostoru zámku Krásný Dvůr v západních Čechách. V prostorách Pražského kreativního centra na Staroměstském náměstí jsme instalovali site-specific dílo Matěje Smetany nazvané Prádlo a poté instalaci Hey man! od bulharské umělkyně Alexandriny Yordanové.

Dalším dílem na zámku v Krásném dvoře se stalo Setkání umělecké dvojice Jiří Franta & David Böhm. Instalaci dvojice vytvořila přímo pro zámecké nádvoří a inspirovali se dílem přímo ze zámeckých sbírek. Vycházeli z historické kresby, která zachycuje dva pány v interiéru rozhledny novogotického templu, jenž stojí v rozlehlém zámeckém parku. „Kresbu jsme siluetami rozložili do prostoru, jež se pohledem přes kukátko, jakýsi pomyslný rám, zase složí,“ popsal David Böhm.