first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

O projektu

O projektu

Máš umělecké střevo? (MUS) je mezinárodní platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách, která letos slaví 10 let od svého vzniku.

Platforma je v dlouhodobém dialogu se studenty, pedagogy, umělci a zástupci středoevropských galerijních institucí. V roce 2009 jsme iniciovali vznik přehlídky studentských projektů, které vycházejí z témat současného výtvarného umění a společnosti.

Projekt vznikl v České republice a postupně se rozšířil do dalších zemí. Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi ve středoevropském regionu. Jsou mezi nimi Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX, Galerie Rudolfinum, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Ludwig Múzeum v Budapešti a Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

Studenti středních škol z České republiky, Slovenska, Maďarska a Německa zpracovávají během školního roku vždy jiné a pro všechny společné téma, které posléze prezentují ve vybrané pořadatelské instituci. Projekty vznikají ve skupinách a jsou hodnoceny porotou odborníků, již tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové. Autoři nejzajímavějších prací se potkávají na mezinárodním setkání pořádané jednou ze zapojených galerií.

Pro koho?

Projekt je určen žákům středních škol. Zve studenty k aktivnímu zkoumání uměleckých přístupů a jejich významu v každodenním životě. Úkolem studentů je vytvořit tvůrčí skupinu (min. 2, max. 6 osob) a zpracovat svůj projekt podle zadání. V uměleckém projektu lze využít různé oblasti zájmů jednotlivých studentů a je také možné k němu přizvat také pedagogy či spolupracovat s dalšími organizacemi.

Historie

Přehlídka vznikla v roce 2009 jako projekt lektorského centra GASK v Kutné Hoře. Od té doby se do jejího pořádání zapojily další české galerijní instituce: Národní Galerie Praha, Centrum současného umění DOX, Moravská galerie v Brně, Galerie Rudolfinum, Meet Factory, VCG Pardubice, Lidická galerie, tranzitdisplay. Od roku 2016 probíhá soutěž také na Slovensku (Slovenská národní galerie), v Maďarsku (Ludwig Muzéum) a od roku 2018 v Německu (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). V letech  2012 – 2017 byla soutěž součástí doprovodných aktivit Ceny Jindřicha Chalupeckého. MUS spolupracuje také s dalšími organizacemi (Post Bellum/Paměť národa) nebo médii (Art+Antiques, Revolver Revue, Artalk.cz, Stream.cz). Pořádáme workshopy (Wacom workshop), odborná kolokvia či setkání (Pro koho to děláš?). Jsme autory doprovodných programů pro řadu festivalů (4 dny v pohybu, Fotograf Festival), organizací (Plechárna Černý most, Meet Factory) nebo přehlídek (Pražské Quadrienále). V rámci projektu Apendix realizujeme umístění uměleckých děl do negalerijních prostorů: K. Kintera, J. Franta a D. Böhm (Krásný Dvůr), M. Smetana, A. Yordan (PKC).

Porotu odborníků, která hodnotí jednotlivé prezentace a vybírá nejzajímavější projekty, tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové. V předchozích letech v porotě zasedli teoretici Marie Bergmanová, Radomíra Sedláková, Karin Kottová, Vanda Skálová, Luba Hédlová, Silvie Šeborová či Ondřej Chrobák nebo Jan Skřivánek, novinář Jan H. Vitvar, umělci Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Markéta Kinterová, Jan Fabián, Milena Dopitová, Marek Meduna, Ondřej Brody, Filip Cenek, Kateřina Šedá, Richard Loskot nebo Kateřina Vincourová.

Ocenění studenti získávají putovní Cenu Uměleckého střeva, kterou zhotovila sochařka Pavla Sceranková. Každoročně je oceněn také vybraný pedagog za „nejvýraznější pedagogický počin“.

Proč?

Cílem projektu je nabídnout studentům možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy v kontextu prostředí, ve kterém žijí, příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich, pracovat na delším projektu, který se nějak dotkne jejich každodenního fungování a objeví pro ně nové podněty. Cílem je také představit současné umění jako partnera pro objevování nových souvislostí, pro přemýšlení o člověku a o světě.

Kdy?

září—říjen: zahájení soutěže, zaslání informací do škol

listopad: ukončení termínu přihlášek

prosinec—únor: workshopy pro studenty v pořadatelských galeriích, konzultace prací přihlášených skupin ve školách (na vyžádání)

březen: semifinálová kola, výběr 25 nejzajímavějších projektů pro finále soutěže

květen: finále, výstava nejzajímavějších projektů ve vybrané galerii

červen: setkání zástupců nejzajímavějších projektů z České republiky a zahraničí, výstava jejich prací v jedné z pořadatelských galerií

Jak na to?

Doporučujeme projekt zapracovat do plánu humanitních předmětů (ŠVP) a využít ho jako realizaci cílů průřezových témat (ENV, MEDV apod.). Rádi vám poradíme, jak na to. Pro každý ročník organizátoři soutěže vyberou téma, které nabízí kromě možnosti nejrůznějších výtvarných řešení také mnoho propojení s oblastmi za „hranicemi“ výtvarného umění: vědními obory počínaje a zábavou nebo vírou konče. Naší snahou je upozornit na pozici umění jako významného fenoménu úzce spjatého jak s naší současností, tak historií. Výsledné práce studentů musí vycházet z nabízeného tématu. Jejich ztvárnění, volba uměleckého přístupu nebo média je však zcela na nich. Je možné využít jak tradiční přístupy (např. malba, socha, grafika), tak nová média (video, fotografie, počítačová animace, využití sociálních sítí apod.). Při celkovém hodnocení je pro porotu rozhodující pouze kvalita samotného díla a splnění zadání.