first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU

Máš umělecké střevo? tvoří PQ Dětem!

Pro tento ročník Pražského Quadrinnale organizuje kreativní tým Máš umělecké střevo?  tvůrčí dílny a interaktivní prohlídky k vybraným výstavám PQ 2023, které zprostředkují jeho zaměření a koncepci nejmladší generaci návštěvníků festivalu se zvláštním důrazem na jejich aktivní zapojení do scénografického vesmíru PQ.

Otevírací doba H29/PQ dětem – každý den (8.6. do 18.6.) v čase 9:00-18:00.

PQ DĚTEM

Vzácná místa

Doprovodný program se skládá z tvůrčích dílen a aktivit pro širokou veřejnost a školní skupiny. Centrem je interaktivní prostor umístěný mezi výstavními halami Holešovické tržnice. Tým Máš umělecké střevo? přináší hravý a nápaditý koncept, který souvisí s ústředním tématem PQ 2023 RARE.

Bývalá výstavní hala je upravena tak, aby svým návštěvníkům zprostředkovala nevšední zážitek z umění scénografie. Zároveň je tento prostor interaktivní a každý návštěvník se může aktivně zapojit do tvorby a podílet se na proměně podoby tohoto místa. Program inspiruje k hledání toho nejvzácnějšího, nejcennějšího z nás: naší vlastní paměti.

Praktický charakter této akce umožní každému nejen zavzpomínat, ale i realizovat vzpomínky prostřednictvím různých materiálů a technik a převést je do hmatatelné podoby. Výsledná díla zaplní halu a vytvoří společné dílo – místo společných vzpomínek. Vzácné místo.

Více informací najdete na: PQ Dětem | PQ