first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Máš umělecké střevo? podcast

Platforma MUS pořádá pravidelné pořady o uměleckém vzdělávání – diskuze s přizvanými umělci/pedagogy Pro koho to děláš? nebo odborná kolokvia s pedagogy z České republiky či zástupci galerií ze zahraničí. Pokud se nestihnete těchto akcí zúčastnit, máte možnost si je poslechnout online.