first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Máš umělecké střevo? podcast

Platforma MUS pořádá pravidelné pořady o uměleckém vzdělávání – diskuze s přizvanými umělci/pedagogy Pro koho to děláš? nebo odborná kolokvia s pedagogy z České republiky či zástupci galerií ze zahraničí. Pokud se nestihnete těchto akcí zúčastnit, máte možnost si je poslechnout online.