first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

TÉMA

Svoboda volby

Pro někoho je svoboda vybrat si největší dar, možnost realizovat se. Dává nám možnost bořit zažité stereotypy a hranice. Svoboda může ale také někomu přinášet strach z nejistoty, z neomezených možností, z odpovědnosti. Naše svoboda může znamenat nesvobodu pro někoho jiného.

Koupit si v obchodě maso nebo nekoupit? Zahodit telefon? Tvořit nebo netvořit? Co znamená svoboda pro tebe? Jak vnímáš svoji „svobodu volby“? Je to možnost svobodně tvořit, nebo spíš bořit? Je možnost svobodně volit mezi svým pohlavím, společností nebo místem ve kterém chceš žít, osvobozující? Proč existují v demokratických systémech názory, které svobodu omezují? A má tvoje svoboda hranice? Jak vnímáš svobodu v současném výtvarném umění? Má mít umění nějaké hranice?

Vzdělávací platforma MUS bude opět nabízet různé workshopy a konfrontační akce k tématu.

FINÁLE
V semifinálových kolech budou vybrány nejzajímavější projekty, které se budou moci zúčastnit finále. Vítězný projekt z finálového kola se bude prezentovat na mezinárodním setkání s dalšími výherci ze Slovenska a Maďarska.

Svoboda volby

13. ročník

2021/2022

Přihlásit se