first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

 

Harmonogram a informace k 12. ročníku zde.

TÉMA

Pro letošní ročník soutěže MUS? jsme zvolili téma nazvané Idol.

– Jakou roli hrají v dnešním světě plném neustálých změn a turbulencí různí idolové a idoly?

– Jak můžeme vnímat současné odmítání historických idolů, kácení soch, debaty o jejich pravém významu?

– A měli jste někdy nějaký idol? Máte nějaký idol dnes? A je to spíš vzor, nebo uctívaná modla? Symbol, významná ikona?

– A má pro vás osobně „idol“ pozitivní, anebo negativní nádech? A jak tomu bylo v minulosti? Jakou úlohu sehráli v historii ti, ke kterým se upínaly davy, charismatičtí vůdci, obratní manipulátoři, diktátoři, novodobí bohové a bohyně?

– Jaký je jejich význam pro fungování společnosti, zábavu, vliv na myšlení a hodnoty lidí?

Vzdělávací platforma MUS bude opět nabízet různé workshopy a konfrontační akce k tématu.

FINÁLE
V semifinálových kolech budou vybrány nejzajímavější projekty, které se budou moci zúčastnit finále. Vítězný projekt z finálového kola se bude prezentovat na mezinárodním setkání s dalšími výherci ze Slovenska a Maďarska.

Autorkou vizuálního stylu je Klára Zápotocká ze Studio Breisky.

Idol

12. ročník

2020/2021