first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

TÉMA

Pro letošní ročník soutěže MUS? jsme zvolili téma nazvané Idol.

– Jakou roli hrají v dnešním světě plném neustálých změn a turbulencí různí idolové a idoly?

– Jak můžeme vnímat současné odmítání historických idolů, kácení soch, debaty o jejich pravém významu?

– A měli jste někdy nějaký idol? Máte nějaký idol dnes? A je to spíš vzor, nebo uctívaná modla? Symbol, významná ikona?

– A má pro vás osobně „idol“ pozitivní, anebo negativní nádech? A jak tomu bylo v minulosti? Jakou úlohu sehráli v historii ti, ke kterým se upínaly davy, charismatičtí vůdci, obratní manipulátoři, diktátoři, novodobí bohové a bohyně?

– Jaký je jejich význam pro fungování společnosti, zábavu, vliv na myšlení a hodnoty lidí?

Vzdělávací platforma MUS bude opět nabízet různé workshopy a konfrontační akce k tématu.

FINÁLE
V semifinálových kolech budou vybrány nejzajímavější projekty, které se budou moci zúčastnit finále. Vítězný projekt z finálového kola se bude prezentovat na mezinárodním setkání s dalšími výherci ze Slovenska a Maďarska.

Autorkou vizuálního stylu je Klára Zápotocká ze Studio Breisky.

Idol

12. ročník

2020/2021

Přihláška do letošního ročníku