first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

0. ročník—2008/2009
„Máš umělecké střevo?“

Pořadatel: GASK, červenec – srpen 2009

Autor: Ondřej Horák

 

Aktivita vzniklá jako doprovodný program Galerie Středočeského kraje a festivalu Creepy Teepee. Stavba bludiště – uměleckého střeva sloužila jako místo pro workshopy umělců (např. Mark Ther, Pavel Sterec, Eva Jiřička, Anežka Hošková nebo Markéta Hlinovská). Dílny sloužily jak běžným zájemcům, tak především návštěvníkům festivalu. Aktivizující prvek akce, zapojení současných umělců a zájem studentů místního gymnázia, se stal předpokladem soutěžní aktivity, jejíž první ročník odstartoval na podzim stejného roku.

Další ročníky