first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

4. ročník—2012/2013
Kolumbus objevuje břehy Ameriky

Vítěz

Střední uměleckoprůmyslová škola v Jihlavě – Heleníně

Finále

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, 17. 5. 2013

Předseda poroty

Ostatní členové poroty

Michaela Kabátníková, Silvie Šeborová, Eva Strouhalová, Monika Sybolová, Ondřej Chrobák, Ondřej Horák, Oldřich Bystřický a Filip Cenek

Vítězi čtvrtého ročníku se stali studenti Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava – Helenín, kteří vytvořili společně s utečenci čekajícími na azyl stolní hru zaznamenávající cesty uprchlíků z celého světa. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 17. května v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, kde se veřejnosti prezentovaly nejúspěšnější výtvarné projekty středoškolských studentů, jež postoupily do finále soutěže. Vítěznou práci vybrala na místě odborná porota, jejíž autoři převzali putovní cenu Uměleckého střeva z rukou umělce a předloňského finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Filipa CenkaTématem letošního ročníku soutěže bylo dílo Christiana Rubena „Kolumbus objevuje břehy Ameriky“ z roku 1846, na něž měly skupiny studentů reagovat současnými výtvarnými prostředky. Hodnotila se nejen úroveň výtvarného zpracování, ale také schopnost týmové práce. Finálové práce studentů může veřejnost v prostoru galerie zhlédnout do 30. května.

Z letošního ročníku soutěže vzešlo na tři desítky děl, mezi kterými jsou videa, fotografické koláže, objekty nebo dokonce počítačové animace. Vítěznou stolní hru studentů z  Jihlavy – Helenína doplňuje mapa s údaji, které o sobě poskytli jednotliví exulanti, součástí je také video s autentickým záznamem společné práce. Studenti si tak z díla Christiana Rubena vybrali téma objevování nového světa, které kreativně rozvinuli. Porota ocenila především spojení historického námětu a současných způsobů uměleckého přemýšlení, zapojení sociálně a jazykově odlišné skupiny a jejich participaci na společném úkolu. Další ocenění získala také například animace pojednávající fiktivní život Kryštofa Kolumba v Sovětském Rusku, kterou vytvořili studenti z kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena, práce studentek z poděbradské Střední odborné školy multimediálních studií na téma výjimečných žen – objevitelek či obdivuhodná papírková animace znázorňující historii Spojených států z pohledu Kryštofa Kolumba.

Kromě putovní ceny Uměleckého střeva získali vítězové také věcné dary od Ceny Jindřicha Chalupeckého, Národní galerie, Centra pro současné umění DOX, Moravské galerie či časopisu Art&Antiques. Společnost Wacom věnovala vítězné škole do výtvarného ateliéru grafické tablety, značka Horsefeathers oblečení v hodnotě patnáct tisíc korun a možnost realizace vlastní omezené kolekce.

Fotogalerie

Další ročníky