first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

MUS 60+

Platforma Máš umělecké střevo? připravuje programy, které vznikají díky mezigenerační spolupráci mezi studenty středních škol a seniory.  Vzájemná spolupráce mezi vybranými studenty a seniory má nabourávat stereotyp o rozdílných generacích a špatné možnosti spolupráce.

V roce 2019 se během Festivalu 4+4 dny v pohybu odehrály výtvarné dílny určené seniorům a seniorkám se zájmem o současné výtvarné umění nebo se snahou získat nové výtvarné dovednosti a schopnosti. Autorkou programu byla umělkyně Eva Jiřička, dlouhodobě spolupracující se seniory ve vzdělávacím a kulturním centru Elpida.

Výstava “Dětství mojí Jarmily a co by vám řekly vaše boty?”, uskutečněná v prostoru Přístav 7, spojila na jaře 2020 tři odlišné generace myšlenkou na obuv a dobu s nimi spojenou. DMJ je trojice gymnazistek, které se daly doromady díky soutěži organizované platformou Máš umělecké střevo? a vytvořila dílo s názvem Dětství mojí Jarmily. Sbíraly a výtvarně přetvářely příběhy o době, kdy dětmi byla generace jejich rodičů a kde je propojovala vzpomínka na cvičky “jarmilky”. Zajímala je jaká byla doba normalizace z pohledu tehdejšího dítěte.

Projekt MUS 60+ zaštiťuje umělkyně Eva Jiřička, která je zárověň autorků workshopů pro Elpidu a MUS i kurátorkou společných výstav.