first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Apendix je uměleckým projektem MUS, jehož snahou je umisťovat umělecká díla do veřejného prostoru, kde tak mohou vznikat nové vztahy mezi uměleckým dílem a okolním prostředím. Cílem je vytvořit dialog, který by měl ve svém výsledku napomáhat otevírání nejrůznější společenských nebo uměleckých témat.

Krištof Kintera: Disappearing (Mizení)

Prvním Apendix projektem bylo umístění rozměrného objektu Disappearing (Mizení) umělce Krištofa Kinterydo prostoru zámku Krásný Dvůr v západních Čechách. Objekt v březnu 2018 nainstaloval sám umělec přímo na zámecké nádvoří. Jde o první pokus o umístění současného uměleckého díla v tomto historickém objektu.

Socha Disappearing (Mizení) evokuje podobu zmenšené zasněžené hory či kupy sněhu na ulici. Krištof Kintera tak jednoduchým způsobem transformuje klasickou sochu do objektu, který znázorňuje postupnou změnu skupenství (tajícího sněhu) a navíc vše doplňuje o odkaz na městskou estetiku. V soše se město objevuje v symbolické podobě posypové soli a štěrku, které jsou promíchány se sněhem v ulicích. Právě překážející, šedé hromady sněhu, jež zanechávají jen matnou vzpomínku na pohádkově zasněžené ulice, byly Kinterovi zdrojem inspirace pro toto konkrétní dílo.

Matěj Smetana: Prádlo

Další uměleckou instalací se stalo Prádlo umělce Matěje Smetany, které vzniklo přímo pro atrium Pražského kreativního centra.

Instalaci je možné vnímat několika různými způsoby. Zavěšené vlajky vyvolávají na první pohled dojem pověšeného prádla, tak typického pro historické pavlačové domy, zároveň však představují sekvenci postupně jdoucích políček (filmových framů) pomyslného pohybu vlajky. Ten pak působí jako optická iluze prostorového pohybu na dvourozměrné ploše plátna. Projekt navazuje na některé předchozí Smetanovy realizace, ve kterých pracoval se sledem po sobě jdoucích obrazů nebo objektů, například v dílech Prkno, Pád Louvru nebo Jeskyně.

Instalace nazvaná Hey man! od bulharské umělkyně Alexandriny Yordanové byla umístěná v prostoru Pražského Kreativního Centra na přelomu roku 2018 a 2019.

Dalším dílem na zámku v Krásném dvoře se stalo Setkání umělecké dvojice Jiří Franta & David Böhm. Instalaci dvojice vytvořila přímo pro zámecké nádvoří a inspirovali se dílem přímo ze zámeckých sbírek. Vycházeli z historické kresby, která zachycuje dva pány v interiéru rozhledny novogotického templu, jenž stojí v rozlehlém zámeckém parku.

„Kresbu jsme siluetami rozložili do prostoru, jež se pohledem přes kukátko, jakýsi pomyslný rám, zase složí,“ popsal David Böhm.