first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Program pro školy na téma „Nikdo nemá nic“ s našimi lektory jsme tradičně nabízeli v dopoledních i odpoledních hodinách. Festival se znovu konal v Desfourském paláci a interaktivní prostor pro školní skupiny i veřejnost tradičně pojednal Kakalík.

Doprovodné programy poprvé aktivně zapojili nově také seniory. Během festivalu se odehráli výtvarné dílny určené starším lidem se zájmem o současné výtvarné umění nebo se snahou získat nové výtvarné dovednosti a schopnosti. Autorkou programu byla umělkyně Eva Jiřička, dlouhodobě spolupracující se seniory ve vzdělávacím a kulturním centru Elpida.