first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

2015

Doprovodný program spojilo téma sedmého ročníku soutěže Máš umělecké střevo?, kterým bylo srovnání portrétu a autoportrétu s komentovanou prohlídkou vystavených děl a historických fragmentů zachovaných v budově paláce. Desfourský palác v centru Prahy je dlouhodobě opuštěná budova, která si však zachovala zvláštní atmosféru a především zajímavé výtvarné kvality. Studenty čekala nejen prohlídka vystavených děl, ale také si prošli veřejnosti běžně skrytá místa paláce. Díky tomu, že poznali důkladně celou budovu paláce, mohli pak na místě vytvořit jeho „portrét“. Nešlo pouze o zaznamenání jeho vnější podoby, ale také o zachycení toho podstatného z výjimečné osobitosti budovy.