first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Umělecká učebnice

Připravovaná umělecká učebnice je určená studentům středních a základních škol. Zaměří se také na širší veřejnost a obecné rozšíření povědomí o současném umění. Koncept je založen na spolupráci galerií a muzeí z regionu střední Evropy, pro které je společná problematika uměleckého vzdělávání. Patří mezi ně Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX, Národní galerie v Praze, Slovenská národní galerie, Ludwig Muzéum a Státní umělecké sbírky v Drážďanech. Na společných setkáních zástupci těchto galerií vybrali nejčastěji kladené otázky týkající se současného umění a jeho vztahu ke společnosti. Navrhované odpovědi pak budou ilustrovány na vybraných dílech ze sbírek spolupracujících institucí. Texty doprovodí reprodukce děl a zábavné ilustrace.

Cílem publikace je zpřístupnit současné umění napříč hranicemi, pochopení různých přístupů v současném umění a zároveň jeho představení jako důležité součásti každodenního života. Publikace bude vydána na podzim roku 2019.