first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'
CZ EN SK HU PL DE

Pražské kreativní centrum

Od podzimu 2017 spravujeme prostory pro setkávání se studenty především středních škol z České republiky a zahraničí v rámci Pražského kreativního centra (PKC) na Staroměstském náměstí. Cílem Pražského kreativního centra je přeměnit opuštěné tzv. Radniční domy v historickém jádru Prahy na centrum vzdělávání, kultury a kreativity.

Prostor je určený pro poradenství, debaty a diskuze s umělci, partnerskými institucemi a školami.

Program na podzim 2017:

Pro koho to děláš? Pořad se současnými umělci/pedagogy, kteří se zabývají výukou na vysokých školách. Jednou za měsíc probíhá debata s přizvaným umělcem, který se zaznamenává jako podcast. Debata je přístupná veřejnosti. Oslovení přijali např. Tomáš Svoboda, Markéta Vinglerová nebo Jan Pfeiffer.

Pro koho to děláš? s Tomášem Svobodou si můžete poslechnout přes Soundcloud.

Odborné kolokvium MUS. Setkání s pedagogy a učiteli výtvarné výchovy nad tématem letošního ročníku, obecné situaci ve vzdělávání a také o současném výtvarném umění. Mezi pozvanými pedagogy jsou zástupci státních i soukromých škol z celé republiky. (akce pouze pro zvané hosty, bude zveřejněna jako podcast)

První kolokvium proběhlo 10. 11. 2017 s pedagogy a zástupci spolupracujících institucí, kteří debatovali nad průběhem soutěže Máš umělecké střevo? a nad dalšími možnostmi v uměleckém vzdělávání.

Záznam debaty

Mezinárodní setkání se zástupci galerií a muzeí ze střední Evropy. Setkání proběhne s přizvanými hosty, kteří konzultují současnou situaci a hledají východiska pro budoucí prezentaci umění se zaměřením na základní a střední školy. (pro veřejnost, bude zveřejněna jako podcast)