first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'
CZ EN SK HU PL DE

Gallery Tour 3 v 1

Program 3 v 1 platformy Máš umělecké střevo? nabízí studentům středních a vysokých škol i široké veřejnosti navštívit v jednom sobotním dni probíhající aktuální výstavy v předních pražských
galeriích. Součástí Tour je lektorský výklad ke každé z vybraných výstav a vstup na tuto výstavu. Do programu vybíráme vždy to nejzajímavější z galerií DOX, Galerie Rudolfinum a Národní galerie se zaměřením na současné a moderní umění. Gallery Tour vám zprostředkuje aktuální výstavy, odborný lektor vám zodpoví vaše dotazy, ale také vás seznámí s fungováním našich největších
institucí nebo jejich zákulisím.

Kdy? V sobotu 17. března. Program začíná v 10.00 a končí kolem 16 h, je rozdělen na 2 bloky s hodinovou pauzou. Sraz je před Centrem současného umění DOX v sobotu 17. 3. 2018 v 10:00

Kde? Centrum současného umění DOX, Národní galerie v Praze a Galerie Rudolfinum

S kým? Program zajišťuje Platforma Máš umělecké střevo?, která spolupracuje s profesionálními lektory, umělci či teoretiky umění.

Cena:
150,-Kč / student nebo pedagog (s platným studentským/učitelským průkazem)
250,-Kč / dospělý

PROGRAM

—>Daniel Pešta: DeTermination (Centrum současného umění DOX)
Doposud největší samostatná výstava v České republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty (*1959), DeTermination, představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka, za které byl letos oceněn na londýnském bienále. Expozice sleduje linii několika ústředních motivů – maska, genetický kód a téma Krista, které se v Peštově tvorbě cyklicky opakují.

—>Maria Lassnig (Národní galerie v Praze, Veletržní palác)
Národní galerie v Praze představuje první velkou výstavu průlomové tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň současnosti Marii Lassnig (1919–2014, Rakousko), kterou doprovází prezentace jejího průkopnického díla na poli filmové animace. Výstava zahrnující přes 50 velkorozměrných obrazů, kreseb a akvarelových cyklů, skulptur a filmů, které odhalují dlouhodobý zájem Marii Lassnig o zkoumání těla a sebereprezentaci, pokrývá celé, více než sedm desetiletí trvající profesní působení umělkyně.

—>Domestic Arenas (Galerie Rudolfinum)
Syntéza videoartu, angažovaného dokumentu a hudebních klipů amerických a evropských tvůrců, která citlivě reaguje na autentické sociální a demografické problémy převážně americké společnosti. Hudba je zde významnou komunikační složkou a způsobem vyjádření témat jednotlivých děl. I přes zdánlivě zábavnou hudební formu se autorům daří vyhmátnout velmi důležité a dnes hodně diskutované mezietnické vztahy a napětí.
Vystavující umělci: John Akomfrah, Shimon Attie, Jeremy Deller & Cecilia Bengolea, Stan Douglas, Omer Fast, Kahlil Joseph

Rezervace nutná na klara.domlatilova@gmail.com!

Školní skupiny zapojené do soutěže Máš umělecké střevo? si mohou Tour objednat i v jiném termínu.