first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Gallery Tour 3 v 1 + Fotograf Festival

Program 3 v 1 platformy MUS? nabízí studentům středních a vysokých škol i široké veřejnosti navštívit v jednom sobotním dni probíhající aktuální výstavy v předních pražských galeriích. Součástí Tour je lektorský výklad ke každé z vybraných výstav a vstup na tuto výstavu. Gallery Tour vám zprostředkuje aktuální výstavy, odborný lektor vám zodpoví vaše dotazy, ale také vás seznámí s fungováním našich největších institucí nebo jejich zákulisím. Tentokrát je program utvářen ve spolupráci s festivalem Fotograf a zaměřen na nejzajímavější fotografické výstavy v Praze.

Kde? Uměleckoprůmyslové muzeum, Fotograf Gallery, Centrum současného umění DOX

S kým? Program zajišťuje Platforma Máš umělecké střevo?, která spolupracuje s profesionálními lektory, umělci či teoretiky umění.

Kdy? Program začíná v 10.00 a končí kolem 16 h, je rozdělen na 2 bloky s hodinovou pauzou.

Cena: 150,-Kč / student nebo pedagog (s platným studentským/učitelským průkazem)
250,-Kč / dospělý

PROGRAM

—> KOUDELKA: NÁVRATY (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze)
Rozsáhlou retrospektivní výstavu Koudelka: Návraty, která představuje více než tři stovky autorových fotografií v převážně vzácných dobových tiscích, připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze jako poctu Josefu Koudelkovi k jeho osmdesátým narozeninám a zároveň u příležitosti zamýšleného daru několika stovek vzácných fotografií do sbírek UPM.

—> VE STÍNU LVA (Fotograf Gallery)
Volný čas je v moderní společnosti symbolizován masivní nacionalizací a komercionalizací, na jejímž konci většinový pozorovatel není schopen rozlišovat mezi pojmem rekreace a pojmem volný čas. Oba termíny mu splývají v jedno. Podstatou tohoto zmatení se zabývá výstava Ve stínu lva. Zaměřuje se na několik historických tradic, které mají na tomto stavu výrazný podíl, především na to jak se koncepce volného času a rekreace projevují u národních institucí, korporátních společností či spolků odkazující se k idei občanské společnosti nebo participativní demokracie.

—> #DATAMAZE/DATOVÉ BLUDIŠTĚ (Centrum současného umění DOX)
My jsme internet! Náš svět se proměňuje. Jsme svědky revoluce, která za posledních třicet let mění naše uvažování, komunikaci, práci i volný čas. V projektu Datamaze se umění stává prostředníkem umožňujícím nahlížet a reflektovat naši situaci z netušené a nové perspektivy. V současnosti v Datovém bludišti vystavují !Mediengruppe Bitnik, Aram Bartholl, Paolo Cirio, Adam Harvey. Neotřelým způsobem používají médium fotografie k reflextování světa počítačů a internetu a vedou nás k uvědomění, jak na nás působí a jak proměňují náš život i okolní svět.

Sraz je před Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze v sobotu 15. 9. 2018 v 10:00

Rezervace nutná na: klara.domlatilova@gmail.com

Školní skupiny zapojené do soutěže Máš umělecké střevo? mají možnost rezervovat si Tour i mimo vypsané termíny!